COPERMA-projekti

Paremmin Yhdessä ry on ollut mukana yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa tukemassa Kongon demokraattisessa tasavallassa  COPERMA projektia 2009–2013 Kirkon Ulkomaanavun kautta. Projektin toteutti ja  hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.  Projektin tulokset ovat seuraavia:

Kirkon Ulkomaan apu (jäljempänä KUA) työskenteli läheisessä yhteistyössä pitkäaikaisen paikallisen kumppaninsa COPERMA:nin kanssa vuodesta 2009 kesään 2013 saakka.  COPERMA- projekti toteutettiin Pohjois-Kivussa, Benin alueella noin 12 kilometriä Butembosta.

Alueen aseellisten konfliktien seurauksena monella nuorella ei ollut mahdollisuutta suorittaa loppuun koulutustaan. Heillä ei  myöskään ollut tietoa, taitoja tai keinoja huolehtia itsestään tai lapsistaan. Monet nuoret olivat seksuaalisen ja muun väkivallan uhreja, syrjäytyneitä ja kärsivät traumatisoitumisesta ja muista psykologisista ongelmista. Jotta edellä mainittuja ongelmia voitaisiin käsitellä, COPERMA -hankkeen yleisenä tavoitteena oli parantaa elinkeinoja ja elinolosuhteita kohdennetusti niihin kyliin (Magheria ja Kavingu), joissa asui edellä kuvatun väkivallan haavoittamia tyttöjä ja nuoria. Jokaisen toimintavuoden aikana hanke tuki 200 henkilöä, jotka koostuivat 100 nuoresta, heidän ”äideistään” tai tukihenkilöistään. Tuetuista nuorista 50 henkilöä oli haavoitettuja yksinhuoltajaäitejä, jotka eivät olleet pystyneet aloittamaan tai päättämään koulun ala-astetta.

Tytöt saivat ammatillista koulutusta (ompelua, saippuan valmistusta, maataloutta, leivontaa jne.) sekä koulutusta pienyrittäjätoimintaan, kuten myös koulutusta äidinkielessä ja laskutaidossa. Loput 50 nuorta olivat entisiä lapsisotilaita ja muita haavoitettuja nuoria, osa heistä poikia. Tämä ryhmä osallistui myös ammatilliseen ja pienyrittäjyys koulutuksiin.

Monet nuoret tytöt ja muut nuoret olivat traumatisoituneet ja syrjäytyneet. Nuorille suunnatun tuen lisäksi projektin kautta työskenneltiin niiden haavoittuvassa asemassa olevien naisten (”äidit” ja tukihenkilöt) kanssa maaseudun kohdealueilla, jotka osoittivat kiinnostusta osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen ja erityisesti nuorten elinolosuhteiden parantamiseen. Nämä naiset hyödynsivät maatalous-, lukutaito- ja pienyrittäjyyskoulutusta. Heille hankittiin myös siemeniä ja pienkarjaa,  annettiin asiaankuuluvaa neuvontaa sekä neuvoja nuorten tukemiseen

Hankkeen tarjoama psykososiaalinen tuki oli erittäin tärkeää ja se sisälsi henkilökohtaista neuvontaa ja ryhmäkeskusteluja. Jotkut osallistujat totesivat arvostavansa ryhmäkeskusteluja, koska kokivat tulleensa niissä tuetuiksi ja ymmärretyiksi. Toiset totesivat, että tunsivat itsensä vahvemmiksi ja olivat oppineet tuntemaan paremmin itseään. Hankkeessa koulutettiin myös yhteisöohjaajia, jotka sitten työskentelivät kohdennetuissa kylissä, tukien nuoria ja heidän perheitään.

Nuoret, heidän ”äitinsä” sekä paikallisyhteisöjen jäsenet osallistuivat yhteistapaamisiin ja oppimisprosesseihin, jotka keskittyivät naisten ja lasten oikeuksiin, sukupuolikysymyksiin, HIV ja AIDS – kysymyksiin ja konfliktien sovitteluun.

Projektin tärkein osa keskittyi tehostamaan liiketoimintaosaamista ja pienyritysten perustamista. Koulutuksen jälkeen monet nuoret olivat saaneet tukea organisoituakseen ryhmiin voidakseen perustaa pienen ravintolan tai kampaamon. Myös ammatillisen koulutuksen aikana syntyneet tuotteet (kakut, mekot…) myytiin paikallisesti ja osa voitosta käytetään tulevan koulutuksen järjestämiseen. Osa käytettiin COPERMA- tilojen ylläpitoon, joita pienyritystoiminta voisi myös jatkossa hyödyntää (esim. uuni). Osa varoista ohjattiin niille nuorille, jotka valmistuivat koulutuksesta.

 

Yhteistyö COPERMA:nin ja KUA:n välillä oli hyvin läheistä ja COPERMA:nin työntekijöitä tuettiin useilla KUA:n järjestämillä koulutuksilla ja muulla valmiuksien kehittämisellä. Koulutuksiin sisältyi projektien suunnittelua, hallintaa, varainhoitoa ja projektinhallinnan asiantuntemusta (PME). COPERMA- henkilöstö osallistui myös naisverkoston kokouksiin, jotka toivat yhteen paikallisia naisjärjestöjä. Tarkoituksena oli edistää yhteisesti tunnistettujen ongelmien ratkaisua ja paikallisia prosesseja, keskittyen naisten osallistumiseen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Suuret kiitokset kaikille lahjoittajille ja osallistujille.