Osana-logo.

Hankkeen tavoitteena oli tukea maahanmuuttaneiden osallisuutta ja itsenäistä arkielämässä selviytymistä. Kohderyhmänä olivat EU:n ulkopuolelta muuttaneet, yli 3 vuotta Suomessa asuneet henkilöt.

Hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Veikkauksen logo.
Osana_ryhmä2
Hankkeessa ovat työskennelleet Jenni Koivumäki ja Emmanuel Sibomana (takana) sekä Jutta Kritz ja Riitta Saastamoinen. Kuva: Annamari Filpus

Hankkeen toiminta ja tulokset

  • Yksilöohjauksessa maahanmuuttaneet saivat apua arjen asioiden hoitamisessa ja tukea itsenäiseen arkeen oppimisessa. Hankkeen aikana yksilöohjauksessa kävi n. 465 yksittäistä henkilöä, joita ohjattiin 1 150 tunnin ajan. Yleisimmin autettiin työhön, Maahanmuuttovirastoon, Kelaan ja opiskeluun liittyvissä asioissa.
  • Internetpalveluiden harjoittelukursseilla opittin hoitamaan omia asioita internetissä  sekä saatiin tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. 21 ryhmässä on käynyt 145 osallistujaa (500 käyntikertaa) 
  • Yhteiskuntavalmentajakoulutuksessa maahanmuuttajien kanssa tehtävästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet saivat tietoa maahanmuuttoprosessista ja kotoutumisesta sekä eväitä monikulttuurisiin kohtaamisiin ja yhdistyksemme vapaaehtoistehtäviin. 10 koulutukseen osallistui yhteensä 80 henkilöä.

Hankkeessa on järjestetty myös mm. 10 Puhutaan elämästä -keskusteluiltaa, joissa eri kulttuureista tulevat kohtasivat yhteisen aiheen äärellä (349 käyntikertaa) sekä 6 Toiminnallista suomea -kesäryhmää (261 käyntikertaa), joissa suomen kieltä harjoiteltiin vuorovaikutuksen ja tekemisen avulla.

OSANA-hankkeen päätavoitteena oli parantaa jyväskyläläisten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden arkielämän osallisuutta, tietoja ja taitoja. Yksilöohjaus ja internetkurssit ovat lisänneet hyvin asiakkaiden tietoja ja jonkin verran myös taitoja.
Yleisimmin asiakkaat mainitsivat oppineensa Kelaan, asumiseen, työhön sekä pankkiin/rahaan liittyviä asioita. Erityisesti kehittyivät Kelaan liittyvät taidot. Yksilöohjauksessa yksittäisillä kerroilla asiakkaat ovat omaksuneet enemmän tietoja, mutta pidemmässä asiakkuudessa myös taitojen oppimisen osuus lisääntyi. Samoin internetkursseilla näkyi, että tietoja opittiin nopeammin, mutta taitojen kehittyminen vaatii enemmän aikaa.

Hankkeen asiakkaat kertovat saaneensa apua monenlaisissa käytännön asioissa, esimerkiksi ”CV, työhakemus, kouluhakemus, ihan mitä tahansa” sekä asioiden hoitamisen ja suomen kielen oppimisessa. Hanke on myös tukenut joidenkin asiakkaiden henkistä hyvinvointia. Yksi asiakas kommentoi hankkeen toimintaa näin: ”Mä tulen, koska on iloisia ihmisiä täällä ja kun kysyy, täällä vastaa ja auttaa.

Hankkeen työntekijöiden lisäksi yksilöohjausta ja internetpalveluiden opastusta antoivat myös vapaaehtoiset. Heille vapaaehtoistyö on antanut esimerkiksi onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia, kun on voinut vaikka auttaa jotakuta löytämään työn, sekä tietoa toisista kulttuureista ja uusia ystäviä. Kuten yksi vapaaehtoinen kuvasi: ”Siinä kyllä myös tutustuu ja pääsee puhumaan tällasista kulttuuriasioista ja ihan sen toiminnan ulkopuolisista jutuista myös.

Korona-aikanakin asiakkaita autettiin hoitamaan asioitaan ja oppimaan internetpalveluiden käyttöä. Kuva: Annamari Filpus

Lisää hankkeesta

Hankkeen loppuraportti

  • Mitä OSANA-hankeessa on tehty ja kuinka se on vaikuttanut? 
  • Mitä olemme oppineet mm. maahan muuttaneille suunnattujen palvelujen järjestämisestä, digi- ja asiakasosallisuudesta tai ohjaustyöstä?
  • Mukana myös kuvia ja hankkessa mukana olleiden  kokemuksia.

OSANA elämässä -video

  •  Muistoja ja ajatuksia OSANAsta työntekijöiden, asiakkaiden, harjoittelijan ja vapaaehtoisen kertomana.

Loppuwebinaarin diat

OSANA-hankkeen toimintamallin kuvaus Innokylä-sivustolla
Sähköisen asioinnin verkkokurssi 

  • Kurssin esittely ja 12 muuta videota, jotka opastavat erilaisten sähköisten palveluiden käyttämiseen internetissä. Aiheita ovat esimerkiksi Kela, Maahanmuuttovirasto, Matkalipun ostaminen, Terveysasema ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Verohallinto.
Vapaaehtoisten perehdytysmateriaaleja arjen asioissa auttamiseen ja työnhaun ohjaamiseen:

Nettijuttuja:

Ryhmä ihmisiä, joilla käsissään öaput, joiden kirjaimista muodostuu sana Kiitos.
Toiminnallista suomea -ryhmää lainaten: Kiitos! Kuva: Annamari Filpus