Työntekijäkuva

Erja Tuomaala 

Vastuualueet

  • Yhdistyksen viestintä

 

Kuka olet? Mitä teet PYRissä?

Olen Erja Tuomaala ja vastaan Paremmin Yhdessä ry:n viestintään, markkinointiin sekä tiedotukseen liittyvistä tehtävistä. Avustan mm. erilaisten mainosten tekemisessä, teen some-päivityksiä, muokkaan yhdistyksen visuaalista ilmettä ja lisäksi huolehdin verkkosivujen päivityksestä.

Minkälaista osaamista tarvitset tässä työssä?

Minulle on luonteenomaista miettiä ja pohtia asioita useista eri näkökulmista. Tehdessäni töitä sosiaalisesti dynaamisessa porukassa, minua auttaa hyvä ympäristön lukutaito, kyky huomata pienetkin yksityiskohdat ja hyvä kokonaiskuvan hahmotuskyky. Lisäksi koen, että luovasta ongelmanratkaisutaidosta ja kyvystä ajatella niin sanotusti boksin ulkopuolelta on apua tässä työssä. Viestintä ja markkinointityö vaatii myös tietynlaista visuaalista silmää sekä luovuutta, ja totta kai tarkkuutta, huolellisuutta sekä järjestelmällisyyttä, jotta hommat hoituvat ajallaan.

Miksi maahan muuttaneiden kanssa tehtävä työ on sinulle tärkeää?

Olen nuorena asunut Lontoossa ja tutustunut useista eri kulttuureista kotoisin oleviin ihmisiin. Tuona aikana sain itse myös kokea, millaista on elää vieraassa kulttuurissa ja maassa, ja samalla ymmärrys maahan muuttaneita ihmisiä kohtaan lisääntyi. Haluan tehdä sellaista työtä, jolla on merkitystä ja minkä kautta voin auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Uskon, että kun antaa toiselle, saa itsekin joskus saman verroin takaisin.

Mitä muuttaisit, jos voisit muuttaa jotain kotouttamisen kentällä? Valitse yksi asia!

Jos voisin vaikuttaa asioihin, niin haluaisin helpottaa etenkin maahan muuttaneiden naisten ja lasten kotoutumista.

Oma juttu:

Herkkyys ei ole heikkoutta, ja kuuntelemalla porukan hiljaisimpia voit oppia itsekin paljon.