Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Paremmin Yhdessä ry on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä rekisteriselosteessa kerrotaan, miten Paremmin Yhdessä ry kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja ja miten sinun tulee toimia, jos huomaat tiedoissasi virheitä tai haluat, että henkilötietosi poisteteaan.

Rekisterinpitäjä

Paremmin Yhdessä ry
Y-tunnus: 2312333-7
Osoite: Matarankatu 6 A 1, 2. kerros, 40100 Jyväskylä
Kotisivut: https://www.paremminyhdessa.org/

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen keräämisen tarkoituksena on kerätä yhdistyksen toimintaan osallistuvista henkilöistä ne tiedot, jotka kussakin toiminnassa koetaan tarpeelliseksi. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, toimintojen ja tilaisuuksien markkinointia ja järjestämistä varten. Tiedoista kootaan tilastoja, joissa yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

Henkilötiedot, jotka Paremmin Yhdessä ry kerää

Yhdistys saa henkilötiedot suoraan sinulta, kun ilmoittaudut toimintoihimme ja täytät osallistumislomakkeen, liitämme sinut suostumuksellasi Whatsapp-ryhmään, liityt jollekin yhdistyksemme sähköpostilistalle, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin muuten yhteyttä. Yhdistys saa henkilötietoja myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten organisaatioiden tai kuntien internetsivut tai palveluoppaat. Paremmin Yhdessä ry kerää pääasiassa seuraavia tietoja: nimitiedot, sähköpostin, osoitteen, puhelinnumeron, iän, äidinkielen ja sukupuolen. Joihinkin hankkeiden toimintoihin liittyen kerätään tarkempaa tietoa, kuten oleskeluluvan aika, koulutus, työkokemus tai perhetiedot tai henkilötunnus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paremmin Yhdessä ry:ssä on käytössä ajantasaiset ja asianmukaiset hallintoon liittyvät menettelyt, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytösten, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Yhdistyksen toimintoihin osallistuvien tietoja säilytetään aina käyttäjätunnuksen ja salasanan takana olevissa laitteissa ja ohjelmissa; yhdistyksen työntekijöiden puhelimissa ja tietokoneissa, muistitikuissa, sähköisen uutiskirjeen palvelimella ja Office 365 pilvipalveluissa. Laitteita säilytetään lukituissa tiloissa. Työntekijät käsittelevät vain vastuullaan olevia toimintoja ja niihin osallistuvien henkilöiden tietoja.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot (osallistujalistat, paperiset henkilötietolomakkeet jne.) säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköisen uutiskirjeen tilanneiden rekisteri on valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

Tietojen luovuttaminen / Luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Paremmin Yhdessä ry:n ulkopuolelle ellei siihen ole merkittävää syytä. Merkittävä syy voi olla jokin tapahtuma tai koulutus, joka järjestetään yhteistyössä sellaisen organisaation kanssa, joka esimerkiksi hoitaa tapahtuman markkinointia. Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta ja jos niitä luovutetaan, mainitaan siitä erikseen. Sähköpostilistoille lähetettävät viestit lähetetään pääsääntöisesti piilokopioina ellei listan jäsenten kesken ole toisin sovittu.

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Yhdistyksen toimintaan osallistuvilla henkilöillä on oikeus saada nähtäväksi hallussamme olevat henkilötietonsa, pyytää korjausta vääriin tai virheellisiin tietoihin sekä pyytää tietojen poistamista. Mikäli haluat kysyä, tarkastaa tai poistaa tietosi yhdistyksen rekistereistä, ota yhteyttä Paremmin Yhdessä ry:n toiminnanjohtajaan. Teemme korjaamis- ja poistopyynnöt viipymättä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen toimintaan, jota varten ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säädökset edellyttävät. Whatsapp-ryhmiin rekisteröidyn yhteystiedot säilyvät, kunnes henkilö poistuu tai poistetaan ryhmästä. Ryhmän viestit säilyvät niiden henkilöiden päätelaitteilla, jotka ovat olleet ryhmän jäseniä viestien lähettämisen aikana. Sähköpostilistoilta sähköpostiosoite voidaan poistaa, jos sähköpostiosoite ei enää toimi, rekisteröity henkilö pyytää osoitteensa poistamista tai listoja järjestellään uudelleen. 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, haluat muuttaa tai poistaa tietosi yhdistyksen rekisteristä, ota yhteyttä Paremmin Yhdessä ry toiminnanjohtajaan: Emmanuel Sibomana, p. 050 467 2976, emmanuel.sibomana(at)paremminyhdessa.org