Menossa olevat hankkeet

Domino-hanke

2020-23 (STEA)

 • Mitä: lisätä nuorten sosiaalisia verkostoja, kasvattaa yhteisöllisyyttä ja kuulumisen tunnetta
 • Kenelle: yksin Suomeen muuttaneille nuorille ja suomalaisille vapaaehtoisille
 • Miten: ystävä ja kummiperhetoiminnan kautta

Lue lisää >

Työtä etsimässä

2022 – 2024 (Keski-Suomen TE-palvelut ja Jyväskylän kaupunki)

 • yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa
 • edistää maahan muuttaneiden työllistymistavoitteiden toteutumista, työnhakutaitojen vahvistumista ja työelämätietouden lisäämistä
 • kohderyhmänä työttömät työnhakijat tai koulutuksesta valmistumassa olevat maahan muuttaneet
 • henkilökohtaista räätälöityä uravalmennusta, uravalmennusryhmiä ja työelämäkohtaamisia

Lue lisää >


Päättyneet hankkeet

Jyväskylän maahan muuttaneiden osaamiskeskus 

2020-23 (ESR)

Logot

 • Yhteinen kehittämistyö hanke Jyväskylän kaupungin kanssa
 • Hankkeen tavoitteena oli edistää maahan muuttaneiden työllistymistä, osaamisen tunnistamista ja kehittämistä sekä yrittäjyyttä
 • kohderyhmänä jyväskyläläiset työttömät tai työttömyysuhan alla olevat maahanmuuttaneet
 • henkilökohtainen ja ryhmävalmennus, suomen kielen valmennus työpaikoilla, tukea yrittäjyyteen, neuvontaa työnantajille

Lue lisää >

HYPE – HYVINVOIVA PERHE-HANKE (TEM) 2022 – 2023

 • Hankkeen tavoitteena oli olla rinnalla kulkijana maahan muuttaneille perheille Jyväskylän alueella.
 • Kerroimme Jyväskylän harrastusmahdollisuuksista, tarjosimme vertaistukea ja eväitä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jaksamiseen sekä kotoutumiseen niin kokonaisuutena kuin yksilötasollakin.
 • Toiminta sisälsi perheiltoja, joiden kautta oli mahdollista verkostoitua muihin samassa tilanteessa oleviin perheisiin sekä tavata ja saada tietoa eri palveluntarjoajilta. Hankkeessa järjestettiin tavoitteellisesti mahdollisuuksia hyödyntää harrastuskummi- ja harrastuskaveritoimintaa sekä henkilökohtaista harrastusohjausta.
 • Perheillat sisälsivät rentoa yhdessäoloa vuoropuhelun merkeissä, ohjattua toimintaa yksilö-, pari- ja ryhmätehtävien kautta.

 Lue lisää >

 

OSANA – Maahanmuuttajien osallisuus- ja tutortoimintahanke 2018-21 (STEA)

 • tarjosi tukea arjen asioiden hoitamisessa sekä tietoja ja taitoja toimia itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa
 • kohderyhmänä kotoutumisajan ohittaneet jyväskyläläiset maahan muuttaneet (Suomessa yli 3 vuotta)
 • yksilöohjausta, internetpalveluiden harjoittelukursseja, koulutusta vapaaehtoisille

Lue lisää >

 

Opitaan yhdessä oppimaan 2021 (Alfred Kordelinin säätiö)

 • vahvisti maahan muuttaneiden opiskelu- ja oppimistaitoja ja niiden tukemista Opitaan Yhdessä -toiminnassa
 • selvitystyö, työpajoja, itseopiskelumateriaalia vapaaehtoisille

Lue lisää >

 

Toiminnallista suomea -kesäryhmät 2021 (Ilo auttaa -kampanja, Osuuskauppa Keskimaa)

 • neljä suomen kielen harjoitteluryhmää (9 x 3 t)
 • juttelua, pelaamista, retkiä ja suomen kielen opettelua monilla muilla tavoilla

Lue lisää >

 

Koppi – Kokeilevaa ohjausta poikkeustilanteessa 2020-21 (STEA)

 • tuki maahan muuttaneita koronatilanteessa: henkinen hyvinvointi, virtuaaliseksi muuttuneen arjen hallinta, vastaavissa poikkeustilanteissa tarvittavat taidot
 • keskusteluryhmiä, omakielisiä vertaisryhmiä, älylaiteohjausta ja tiedotusvideoita

 

Mä oon pihalla! 2018-20 (ESR)

 • edisti maahan muuttaneiden työelämäedellytyksiä, työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista, osaamisen tunnistamista sekä tutustutti heitä luontoon liittyviin aloihin sekä yrittäjyyteen
 • kohderyhmänä työttömät ja työttömyysuhan alla olevat maahan muuttaneeet
 • yksilöohjausta, ryhmätoimintaa ja työelämään tutustumista
 
 

Filippiinien kehitysyhteistyöprojekti 2018

 • varainkeruu yhteistyössä Suomen Caritaksen kanssa, toteuttajana paikallinen järjestö BCYA
 • voimaannutti opettamalla elämäntaitoja, kuten itseluottamusta, ongelmien ratkaisu- ja päätöksentekokykyä sekä kommunikaatio- ja ihmissuhdetaitoja
 • kohderyhmänä Baguio Cityn riskikäyttäytymisuhan alla olevat teinitytöt
 • koulutuksia ja vertaistukitoimintaa

Lue lisää>

 

Kenian kehitysyhteistyöprojekti 2016

 • varainkeruu Nakurussa toimivan Maisha Initiative Kenya -keskuksen hyväksi
 • kohderyhmänä Nakurun lapset, nuoret ja nuoret äidit
 • 2 000 eurolla käynnistettiin keskuksen toiminta, tehtiin tarvikehankintoja ja järjestettiin voimaannuttavaa toimintaa
 
 
 

COPERMA -kehitysyhteistyöprojekti Kongon demokraattisessa tasavallassa 2009-13

 • yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa, toteuttajana Kirkon ulkomaanapu
 • paransi väkivallan haavoittamien elinolosuhteita ja elämäntaitoja
 • kohderyhmänä Benin alueen nuoret
 • perustaitoihin, ammattiin ja yrittäjyyteen valmentavia koulutuksia sekä psykososiaalista tukea (neuvonta ja keskusteluryhmätyö)

Lue lisää>