Kesäryhmissä suomen puhumisesta helpompaa

  • Artikkeli julkaistu:28.7.2021
  • Artikkelin kategoria:Blogi / Kaikki

Osuuskauppa Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjan lahjoituksen ansiosta järjestimme neljä toiminnallista suomen kielen ryhmää kesällä 2021. Ryhmissä 25 Suomeen muuttanutta pääsi kohtaamaan uusia ihmisiä ja harjoittelemaan suomen kieltä keskustelujen, pelien, vierailujen ja muun toiminnan avulla. Samalla opittiin uusia asioita suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä Jyväskylästä. Kukin ryhmä tapasi 9 x 3 tuntia. Kaksi ryhmistä oli suunnattua suomea vasta vähän osaaville, kaksi edistyneemmille.

Ryhmien toiminta muotoutui osallistujien tarpeiden ja toiveiden pohjalta, mutta kaikissa ryhmissä yhdistettiin kielioppia, lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelua sekä paljon puhumista ja kuuntelemista. Itsestä kertominen oli yhteinen aihe kaikissa ryhmissä. Sen lisäksi opeteltiin kielen perusasioita (esittäytyminen, numerot, vuodenajat, säätila, värit) tai käytiin monimutkaisempia keskusteluja esim. työelämästä, kuntavaaleista, Jyväskylän retkikohteista ja kulttuurieroista.

Luokan lisäksi ryhmien oppimisympäristönä olivat monet paikat ja tapahtumat Jyväskylässä. ”Opimme suomea hauskaa pitäen!” totesi yhtä ryhmää ohjannut Piia Cordoba.

  • Torikahveilla harjoiteltiin kahvilassa asiointia ja yhteistä jutustelua.
  • Jyväskylän kansainvälisillä suurmarkkinoilla opeteltiin eri kansalaisuuksia ja ruokien nimiä.
  • Jyväskylän luontomuseossa etsittiin tietoa luonnosta ja eläimistä suomen kielellä.
  • Tourujoen luontopolulla opittiin sanoja ja asioita Suomen luonnosta.
Kurssin osallistujia torikahvilassa
Kuva: Annamari Filpus

MONIPUOLISIA TOIMINTAMUOTOJA JA HYVÄ ILMAPIIRI: LISÄÄ TÄLLAISIA SUOMEN KIELEN KURSSEJA!

Ryhmien tavoitteena oli erityisesti rohkaista suomen kielen käyttämiseen ja palautekyselyyn vastanneesta 23 henkilöstä 21 olikin sitä mieltä, että kurssin ansiosta heidän on nyt helpompi puhua suomea. 2 vastaajaa koki, että suomen puhumisesta tuli vähän helpompaa. Kurssilla opittiin hyvin myös uusia sanoja (22 vastaajaa) sekä asioita Suomesta ja Suomen kulttuurista (19 vastaajaa). Suomen kielen ymmärtämisessä 19 vastaajaa koki kehittyneensä hyvin ja 4 vähän.

Osallistujien mielestä kurssin ainoa vika oli, että se oli liian lyhyt. He kiittelivät erityisesti pelejä, ulkona opiskelemista ja keskustelemista sekä ylipäätään monipuolisia toimintamuotoja. Niiden vuoksi kurssi ”ei ole tylsä”, kuten eräs osallistuja totesi. Osallistujat kertoivat mm. nauttineensa kurssista ja arvostavansa sitä. Ryhmissä oli myös sekä ohjaajien että osallistujien mielestä hyvä ilmapiiri. ”Mukavat ryhmät”, kehuu kolmea ryhmää ohjannut Anna-Leena Luoma-aho. Yhden ryhmän osallistujien terveiset ovatkin: ”Toivomme tulevaisuudessa paljon tällaisia kursseja!

suomen kielen opiskelua Paremmin Yhdessä ry:n luokassa
Kuva: Annamari Filpus