Yhdistyksen julkaisut ja opinnäytetyöt

2021

Janhunen, E. 2021. Vapaaehtoistyötä tekevien maahan muuttaneiden nuorten kokemus osallisuudesta Paremmin Yhdessä ry:n projekteissa.

Cordoba, P. 2021. Oppimisen haasteet maahanmuuttajataustaisten aikuisopiskelijoiden opin polulla: Opiskelijoiden ja ohjaajien näkökulmia. Paremmin Yhdessä ry. (PDF)

Holappa, A., Marouli, M., Nyamukapa, A., Opykhtina, A., Orlov, N. & Sahradyan, L. (2021). Helping migrants to integrate: practices of NGOs in Russia, Greece and South Africa. Projektityö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Paremmin Yhdessä ry. (PDF)

Gynther, P. (2021). Maailman paras monikulttuurinen maakunta. Selvitystyö. KEHO Jyväskylä. (PDF)

Cordoba,P. (2021). Maahanmuuttajien matka työelämään Suomessa -kotouttamiskoulutuksen kautta työhön siirtyminen. Paremmin Yhdessä ry. (PDF)

2020

Männikkö, R. (2020). Vapaaehtoisten sitouttaminen monikulttuurisen yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen: Case Paremmin Yhdessä ry. Opinnäytetyö: Kansalaistoiminnan ja järjestötyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu. (PDF)

Pohjonen, S. (2020). Muistilistat elämän muutostilanteisiin Kehittyvä asiantuntijuus. Kehittämistehtävä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (PDF)

2019

Salakka, N. (2019). Maahanmuuttajien ja ohjaajien kokemuksia kotoutumista tukevien palvelukorttien käytöstä. Opinnäytetyö: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (PDF)

2018

Laitinen, E. (2018).”Yhdessä yritetään löytää niitä vaihtoehtoisia tapoja” Kotoutuminen ja osallisuus Keskustelua kasvatuksesta -illoissa. Opinnäytetyö: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.(PDF)

2017

Leinonen, A. (2017). Puhekieltä ja kavereita! Maahanmuuttajanuorten kokemuksia kotoutumista tukevan toiminnan vaikutuksista. Opinnäytetyö: Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.(PDF)

Yhdistyksen blogi

Ajatuksia ja asiantuntemusta.

Videot YouTubessa

Esimerkiksi Kotivaravideoita eri kielillä ja Mitä hyvinvointi on -video (englanninkielinen tekstitys).