Yhdistyksemme visio

Kaikilla on mahdollisuus elää hyvää elämää ja rakentaa yhteiskuntaa yhdessä. Vision saavuttamiseksi vaikutamme seuraaviin maahanmuuttaneisiin liittyviin asioihin:

Tietoja, taitoja ja vuorovaikutuksen paikkoja

Neuvomme ja koulutamme maahanmuuttaneita sekä tuemme heidän toimijuuttaan

  • Järjestämme monenlaista toimintaa, jossa voi oppia uusia asioita ja tutustua ihmisiin
  • Jaamme tietoja ja neuvoja videoilla – katso YouTube-kanavamme.

Edistämme maahanmuuttaneiden ja kantasuomalaisten välistä vuorovaikutusta sekä kaksisuuntaista kotoutumista

  • Järjestämme toimintaa, jossa kantasuomalaiset ja maahanmuuttaneet voivat kohdata
  • Tarjoamme koulutusta maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista ja käymme kertomassa niistä esim. oppilaitoksissa

Asiantuntijuutta ja kumppanuutta

Edistämme maahanmuuttaneiden ja kantasuomalaisten välistä vuorovaikutusta sekä kaksisuuntaista kotoutumista

  • Järjestämme toimintaa, jossa kantasuomalaiset ja maahanmuuttaneet voivat kohdata
  • Tarjoamme koulutusta maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista ja käymme kertomassa niistä esim. oppilaitoksissa

Teemme yhteistyötä maahanmuuttaneiden etujen valvomiseksi ja heidän asemansa parantamiseksi

  • Koordinoimme Jyväskylässä ja Keski-Suomessa tapahtuvaa yhteistyötä perustamissamme verkostoissa
  • Osallistumme valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin verkostoihin, jotka edistävät maahan muuttaneiden asioita
  • Annamme lausuntoja ja kannanottoja maahanmuuttaneita koskevissa asioissa

Ajankohtaista