Verkosto­yhteistyö

Verkostoyhteistyö on merkittävä osa toimintaamme. Meille on tärkeää edistää kumppanuutta, yhdessä tekemistä ja ihmisten yhteen tulemista.

Osallistumme aktiivisesti  erilaisiin valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin verkostoihin, jotka edistävät maahan muuttaneiden asioita.

Lisäksi olemme perustaneet ja koordinoimme oheisia verkostoja

MOVE-verkosto

Move-verkosto on monikulttuuristen järjestöjen, yksittäisten maahanmuuttaneiden sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisen vuoropuhelun ja tiedon välittämisen paikka Keski-Suomessa.

Verkoston tavoitteena on

  1. lisätä monikulttuuristen järjestöjen osallisuutta maahanmuuttaneita koskevassa päätöksenteossa ja toimia maahanmuuttaneiden yhteisen äänen kokoajana
  2. edistää yhdenvertaisuutta lisäämällä maahanmuuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen tietoa yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta
  3. vahvistaa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa
  4. ottaa muualta tulleet ja vähemmistöryhmät mukaan suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Move-verkosto järjestää tapaamisia maahanmuuttaneiden äänen kuulemiseksi heitä koskevissa asioissa, kouluttaa yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta sekä kehittää maahanmuuttaneille suunnattua viestintää. Verkostoa ohjaa työryhmä, johon osallistuu sekä kolmannen sektorin toimijoita että viranomaisia.

Movessa sinä tai yhdistyksesi

Haluatko sinä tai yhdistyksesi tulla mukaan – ota yhteyttä
emmanuel.sibomana@paremminyhdessa.org


Maahanmuuttajahankkeiden kahvit

Maahanmuuttajahankkeiden kahvit on Keski-Suomessa maahanmuuttajatyötä tekevien kohtaamispaikka, jossa voi välittää tietoa omasta toiminnasta, keskustella alan ajankohtaisista kysymyksistä sekä luoda yhteistyötä erilaisten asioiden tai tapahtumien ympärille. Voimme kutsua myös vierailijoita puhumaan ryhmää kiinnostavista aiheista.

Kahveille osallistuu mm. maahanmuuttajien kanssa työskentelevien hankkeiden ja järjestöjen työntekijöitä. Tapaamisia on kevät- ja syyskaudella noin kerran kuukaudessa.

Jos haluat olla mukana, ilmoittaudu postituslistalle, jolla tapaamisista ilmoitetaan jutta.kritz@paremminyhdessa.org


Ystävätoiminnan verkosto

Ystävätoiminnan verkosto on kaikille avoin verkosto, joka kokoaa yhteen hankkeita ja tahoja, jotka järjestävät erilaista ystävä-, kaveri-, kummi- tai tukihenkilötoimintaa Jyväskylän alueella. Verkostossa pääsee kuulemaan, mitä ystävätoiminnan saralla kulloinkin tapahtuu; mitä hankkeita ja millaista toimintaa järjestöillä on käynnissä. Verkoston kautta voi löytää yhteistyökumppaneita ja saada uusia ideoita omaan toimintaan. Verkostossa tehdään yhdessä näkyvämmäksi alueen ystävätoimintaa. Verkosto tapaa noin viisi kertaa vuodessa.

Jos haluat mukaan verkostoon, ota yhteyttä
Kaisa Rautiainen, 050 544 0043 tai kaisa.rautiainen@paremminyhdessa.org