TYÖPAIKAT

Jos meillä ei juuri nyt ole paikkoja avoinna, voit jättää avoimen hakemuksen sähköpostilla info(at)paremminyhdessa.org

 

URAOHJAAJA

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) ja Paremmin Yhdessä ry (PYR) hakevat kahta uraohjaajaa Työtä etsimässä -hankkeeseen ajalle 1.1. – 31.12.2022.

Työtä etsimässä -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomessa, ensisijaisesti Jyväskylässä asuvien työttömien tai koulutuksista valmistumassa olevien maahan muuttaneiden työllistymistä. Hankkeessa järjestetään asiakkaille räätälöityä henkilökohtaista uraohjausta ja uravalmennusta ryhmissä sekä tehdään yhteistyötä toisten työllisyys- ja maahanmuuttajatoimijoiden, oppilaitosten sekä työnantajien kanssa.   

Hankkeessa työskentelee työparina kaksi uraohjaajaa, joista toinen on PYR ry:n ja toinen KYT ry:n työntekijä. Haastattelujen pohjalta etsitään hakijoista sopivat työntekijät molempiin työyhteisöihin. Voit halutessasi mainita hakemuksessa yhdistyksen, johon haluat ensisijaisesti työllistyä. Työntekijöiden valinta on ehdollinen, kunnes hankkeen rahoitus vahvistuu.

Uraohjaajien tehtävät

 • maahanmuuttaja-asiakkaiden henkilökohtainen uraohjaus, johon sisältyy mm. asiakkaan ohjaus ja motivointi työllisyyspolun suunnittelussa ja työnhaun prosessissa
 • hankkeen tiedonkeruuseen, raportointiin ja viestintään liittyvät tehtävät toisen uravalmentaja kanssa sovitusti jaettuna
 • verkosto- ja yhteistyö
 • hankkeessa tehtävä kehittämistyö (työllistymismalli, maahan muuttaneiden työllistymistä tukeva yhteistyö)
 • KYTin uraohjaajan tehtäviin kuuluu myös yritysyhteistyö sekä osallistuminen uravalmennusryhmien suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • PYRin uraohjaaja vastaa lisäksi hankkeen uravalmennusryhmien järjestämisestä sekä maahanmuuttaja-asiakkaille suunnatun viestinnän kehittämisestä

Odotamme sinulta

 • soveltuvaa koulutusta
 • aiempaa työkokemusta uraohjauksesta tai maahan muuttaneiden ohjaamisesta
 • työllistymispalveluiden, alueen työllistymistä edistävien toimijoiden, työmarkkinoiden ja työnantajien tuntemusta
 • hyviä verkostotyöskentelyn sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • kokemusta hankehallinnoinnista
 • monipuolisia ongelmanratkaisu- ja tiedonhakutaitoja sekä kehittävää työotetta
 • kokemusta viestintätehtävistä sekä
 • ryhmien valmentamisen ja yksilöohjauksen osaamista.

Tehtävissä eduksi ovat myös sujuva englannin kielen taito, muiden kielten osaaminen, kulttuurien tuntemus sekä työnhaun digitaitojen vahva osaaminen.

Työtä etsimässä -hanke käynnistyy 1.1.2022, mikäli hankerahoittaja, Keski-Suomen TE- toimisto, hyväksyy Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n työllisyyspoliittisen hankehakemuksen. Hanketta rahoittaa myös Jyväskylän kaupunki. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi, johon rahoitus haetaan kuitenkin vuodeksi kerrallaan.

Hae uraohjaajaksi 30.11.2021 mennessä. Työhaastattelut järjestetään 9.12. klo 8-13 sekä 13.12. klo 8-12.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 30.11.2021 mennessä osoitteeseen: tiina.sivonen@kyt.fi. Otsikkokenttään: Uraohjaaja/Työtä etsimässä -hanke.

Lisätietoja: Tiina Sivonen tiina.sivonen@kyt.fi tai puhelimitse 26.11.2021 klo 12–13, p. 0400 365760.

 

HARJOITTELUPAIKAT

Otamme ajoittain harjoittelijoita sekä PYRin yleisiin tehtäviin että eri hankkeisiin. Meille harjoitteluja ovat tehneet esim. sosionomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijat. Lue juttu tai katso video Lean harjoittelukokemuksesta täältä.

Voimme joskus tarjota myös suomen kielen opintoihin kuuluvia kieliharjoittelupaikkoja maahan muuttaneille.

Kysy lisää Emmanuelilta, p. 050 467 2976 tai emmanuel.sibomana(at)paremminyhdessa.org

 

OPINNÄYTE- JA KURSSITYÖT

Teemme yhteistyötä opiskelijoiden kanssa myös opinnäytetöissä ja kurssi-/projektitehtävissä, jotka liittyvät monikulttuurisuuteen, maahanmuuttajatyöhön tai yhdistystoimintaan. Jos sinulla on joku idea, keskustele siitä Emmanuelin kanssa, p. 050 467 2976 tai emmanuel.sibomana(at)paremminyhdessa.org.

 

VAPAAEHTOISTEHTÄVÄT

Katso täältä muut vapaaehtoistehtävämme, joihin meillä on jatkuva haku.

 

Opitaan Yhdessä -toiminta

Opitaan yhdessä -läksytoiminnassa tuetaan jyväskyläläisiä maahan muuttaneita nuoria ja aikuisia heidän opinnoissaan. Toimintaa järjestetään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15 – 17. Katso tarkemmat tiedot kalenteristamme.

Ryhmän kokoonpano vaihtelee joka kerta. Mukana olevat opiskelijat suorittavat mm. aikuisten perusopintoja ja eri alojen ammatillisia opintoja. Osa osallistujista haluaa harjoitella suomea keskustellen. Sinun ei tarvitse olla minkään oppiaineen tai aihealueen asiantuntija, vaan tarkoituksena on tukea kävijää etsimään tietoa ja oivaltamaan asioita itse. Perehdytämme sinut tehtävään.

Jos olet opiskelija, voit ehkä kerryttää opintopisteitä vapaaehtoisena toimimalla. Myös toimintaan liittyviä opinnäytetöitä, projekteja, harjoitteluita ja kehittämistyötä on mahdollista tehdä. Opettajaopintoja tekevät ja opettajuudesta tai maahanmuuttajatyöstä kiinnostuneet saavat ryhmässä monipuolista kokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja tukemisesta. 

Kysy lisää Emilia 050 5131 321 tai emilia.huitula(at)paremminyhdessa.org

 

Nuorten aikuisten monikulttuurinen kaveritoiminta

Kaveritoiminnassa 18-29 vuotiaat tutustuvat toisista kulttuureista tuleviin nuoriin aikuisiin. Yhdistämme kavereiksi ihmisiä, joilla on jokin yhteinen harrastus tai kiinnostuksenkohde. Yhteisen aloitustapaamisen jälkeen sovitte yhdessä kaverisi kanssa missä ja miten tapaatte. Uuteen ihmiseen tutustuminen on hauskaa ja antoisaa, esimerkiksi yksi osallistuja kertoi näin: “Kaveritoiminnan kautta ymmärsin, millaista on olla maahanmuuttajana Suomessa. Ja kun selittää omaa kulttuuria toiselle, niin ymmärtää paljon omastakin kulttuurista.”

Kysy lisää Kaisa 050 544 0043 tai kaisa.rautiainen(at)paremminyhdessa.org