Emmanuel Sibomana.
Emmanuel Sibomana

Yhdessä oleminen tuo voimaa

Kaikki sai alkunsa Burundin pakolaisleirillä vuonna 2004. 26-vuotias Emmanuel oli paennut sinne kotimaassaan Kongossa riehuvaa sotaa. Pakolaisleiri oli täynnä sodan raatelemia ihmisiä, joilla oli sekä fyysisiä vammoja että henkisiä traumoja. Kuitenkin Emmanuelin sisällä heräsi halu auttaa antamalla ihmisille muuta ajateltavaa kuin jatkuva kärsimys ja menetykset. Näin syntyi Paremmin Yhdessä ry:n ensimmäinen versio, Gospel revival world great comission ministries, joka tarjosi Burundissa humanitaarista, henkistä ja hengellistä apua pakolaisille.

Pian Emmanuel sai elämää mullistavia uutisia: hänet oli hyväksytty kiintiöpakolaiseksi Suomeen. Muutto pakolaisleiriltä Suomeen tuli nopeasti, ja niin hän oli jälleen muukalainen vieraassa maassa. Turvallisessa ympäristössä keskittyminen omaan elämään houkutti. Kuitenkin Suomessa Emmanuel kohtasi monia maahanmuuttaneita, jotka yrittivät sopeutua uuteen maahan, jonka tavat ja systeemit olivat vieraita. Jopa arkiset asiat, kuten maitopurkin löytäminen kaupasta, tuottivat monille vaikeuksia, kun ei ymmärtänyt paketeissa olevia kiemuroita.

Vaikka Emmanuel koki itsekin olonsa ulkopuoliseksi, hänen halunsa vaikuttaa kohtaamiinsa epäkohtiin ei ollut kadonnut mihinkään. Hän uskoi, että jokaisella on oikeus hyvään elämään: yhteenkuuluvuuden kokemiseen, omiin asioihin vaikuttamiseen ja itsensä toteuttamiseen. Hän halusi nähdä yhteiskunnan, jota kaikki rakentavat yhdessä. Yhteiskunnan, jossa jokainen kohdataan omista lähtökohdistaan käsin ja saa tarvitsemaansa tukea.

Siispä Emmanuel kaivoi Burundin aikaisen yhdistyksen paperit esiin, jotta voisi herättää toiminnan henkiin myös Suomessa. Maaliskuussa 2009 yhdistys oli virallinen. Tähän päivään mennessä Paremmin Yhdessä ry:llä on ollut useita hankkeita Suomessa ja kehitysyhteistyöprojekteja ulkomailla. Emmanuelin vahva näky kantaa yhdistystämme yhä tänä päivänä ja auttaa vaikeina hetkinä jaksamaan.

Vastoinkäymisille sanomme ”Umoja ni nguvu” eli vapaasti suomennettuna ”Yhdessä oleminen tuo voimaa”.