Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus-hanke (ESR)

Hanke edisti maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja osaamisen tunnistamista
Jyväskylän seudulla 1.12.2020 – 31.5.2023.

Palvelut

Maahanmuuttaneet asiakkaat saivat

 • yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, jossa tunnistettiin asiakkaan omaa osaamista ja tuettiin työnhaussa (työnhaun asiakirjat, apu yhteydenotoissa työnantajiin, työkokeilu- ja piilotyöpaikkojen etsiminen)
 • ryhmävalmennusta ja tapahtumia, jossa lisättiin tietoja ja taitoja, joita tarvitaan työnhaussa ja suomalaisessa työelämässä (esim. työnhaun kanavat ja paperit, työhaastattelut, työelämätieto, työelämän oikeudet ja velvollisuudet)
 • valmennusta työelämän suomen kielen taidoissa yksilöllisesti tai ryhmissä.

Työnantajille tarjottiin

 • neuvontaa työntekijän löytämisessä ja palkkaamisessa
 • apua perehdyttämisessä ja molemminpuolista ymmärrystä tukevien vuorovaikutusmenetelmien löytämisessä
 • suomen kielen valmennusta vieraskielisille työntekijöille työpaikalla yksilöllisesti tai ryhmässä
 • tukea kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen työyhteisössä (selkeä viestintä, vieraskielisen työkaverin  kohtaaminen).

Yhteistyökumppanien kanssa 

 • kehitettiin ja tiivistettiin työllisyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä
 • jaettiin hyviä käytäntöjä
 • vähennettiin päällekkäisiä toimintoja.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajana oli Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut ja osatoteuttajana Paremmin Yhdessä ry.

Tavoitteet

Hankkeet tavoitteena oli kehittää palveluja ja tukirakenne, joka luo ratkaisuja maahanmuuttaneiden korkean työttömyyden haasteisiin.

Hankkeen osatavoitteet:

 • edistää ja nopeuttaa maahanmuuttaneiden pääsyä työelämään
 • tehostaa osaamisen tunnistamista ja kehittämistä
 • tukea yrittäjyyttä
 • kehittää kaupungin koordinointiroolia
 • tiivistää työllisyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä
 • jakaa hyviä käytäntöjä
 • vähentää päällekkäisyyttä
 • madaltaa työnantajien kynnystä rekrytoida maahanmuuttaneita.

Tulokset

Hankkeessa oli n. 850 työnhakija-asiakasta. Hankkeessa lopettaessaan heistä reilu 300 oli työssä ja yli 200 opiskelemassa.

Yksilöohjausta tarjottiin n. 1600 kertaa. Järjestetyissä ryhmissä ja tapahtumissa oli yhteensä lähes 1 085 osallistujaa. Osa ryhmistä suunnattiin erityisille kohderyhmille:

 • Kotivanhempien urastartissa kotivanhemmat saivat apua urasuunnitteluun ryhmissä tai yksilöllisesti. Lue Urastartti-ryhmästä blogista: Kotoa työhön tai opiskelemaan Osaamiskeskuksen avulla.
 • Career Club Jyväskylä -ryhmässä korkeakoulutettuja työnhakijoita ohjattiin lisäämään tietojaan, taitojaan ja verkostojaan oman uran kehittämiseksi. 
 • Yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestettiin lyhyitä infoja sekä Haluatko yrittäjäksi? -ryhmiä.

Osaamiskeskuksen asiakkaat kokivat saaneensa hankkeesta mm. luotettavaa tietoa, hyödyllisiä taitoja, työnhaun vinkkejä sekä tukea ja rohkaisua. Asiakkaiden kommenttien perusteella hankkeessa tehty ohjaustyö on edistänyt heidän hyvinvointiaan ja kotoutumistaan, vaikka työtä ei vielä hankeaikana olisi löytynytkään.

Hankkeessa kehitettyjä palveluita niin työnhakijoille kuin työnantajille tarjotaan jatkossa osana Jyväskylän kaupungin International Jyväskylä -yksikön uutta Osaamiskeskusta. Uuden Osaamiskeskuksen uraohjaajat ja suomen kielen valmentaja jatkavat ja kehittävät myös hankkeessa aloitettua ja työllistymisen tukemisessa välttämätöntä yhteistyötä yritysten, oppilaitosten, viranomaisten, kolmannen sektorin ja Jyväskylän kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Tuotokset

Hankkeessa tuotettua tieto ja opittuja asioita on koottu seuraaviin tuotoksiin.

Maahanmuuttaneiden ohjaustyötä tekeville

Mätsejä ja matkakavereita -hankekertomuksessa kokoamme sitä, mitä olemme hankkeessa tehneet ja oppineet. Esittelemme esim. yksilöohjaukseen, kotivanhempien uraohjaukseen, yrittäjyyden tukemiseen, suomen kielen valmennuksiin ja työnantajien palveluihin liittyviä asioita sekä asiakkaidemme työllistymispolkujen haasteita ja ratkaisuja.

Työnhaun osaamisen tarkistuslista: Millaista osaamista tarvitaan, kun hakee töitä Suomessa? Avaamme tätä osaamista kuuden osa-alueen avulla: 1) työnhaun kanavat, 2) työnhaun työkalut, 3) tieto työelämästä, 4) oma osaaminen, 5) kielitaito ja 6) aktiivinen ja positiivinen asenne. Niihin liittyvien konkreettisten esimerkkien avulla voi arvioida omaa osaamistaan eri osa-alueilla. Suomen- ja englanninkielinen tarkastuslista löytyvät uuden Osaamiskeskuksen nettisivuilta

Opiskele suomen kieltä Keski-Suomessa -visualisointi yhdessä OsaajaKS-hankkeen kanssa: Tämä visualisointi auttaa suomen kielen opintoja etsivää tai häntä ohjaavaa sopivan vaihtoehdon löytämisessä. Löydät sen OsaajaKS-verkkosivujen materiaalipankista, kohdasta ’Maahanmuuttaneille’. Voit avata visualisoinnin joko suomen- tai englanninkielisenä pdf-tiedostona.

Koonnit suomen kielen opiskelumahdollisuuksista Jyväskylässä ja internetissä (Sway-esityksinä) auttavat kieltä opiskelevia tai heitä ohjaavia löytämään sopivia vaihtoehtoja kielitaidon kehittämiseksi.

Työnantajille ja työyhteisöille

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa -perehdytysopas: Onko vieraskielisten työntekijöiden vastaanottaminen uutta teidän yrityksessänne? Tämä opas tarjoaa vinkkejä sekä esihenkilöille että muulle työyhteisölle silloin kun työkaverina on joku suomen kieltä vielä harjoitteleva.

Tietosuojaselosteet