Opitaan yhdessä oppimaan -hankkeen tavoitteena oli vuoden 2021 aikana kehittää maahanmuuttaneiden oppimis- ja opiskelutaitoja sekä niiden tukemista pitkäaikaisessa Opitaan Yhdessä -toiminnassamme. Toiminnassa vapaaehtoiset suomalaiset auttavat aikuisia maahanmuuttaneita peruskoulu-, ammatti- tai korkeakouluopinnoissa ja suomen kielen harjoittelussa. 

Hankkeessa toteutettiin maahan muuttaneiden oppimisen haasteita kartoittava selvitystyö, kolme kirjoittamisen- ja tiedonhaun taitojen työpajaa sekä oppimis- ja opiskelutaitojen tukemiseen perehdyttävää materiaalia vapaaehtoisille

Hanketta rahoitti Alfred Kordelinin säätiö.

Hankkeessa työskentelivät 01-08/2021 Piia Cordoba ja 09-12/2021 Emilia Huitula.

Kasvoja Zoomissa Opitaan Yhdessä ryhmässä
Opitaan yhdessä -ryhmä kokoontui myös Zoomissa.

Opitaan Yhdessä -toiminta 2021

Koronan vuoksi kevätkausi järjestettiin vain etätapaamisina Zoom-ohjelman kautta. Syksyllä  päästiin tapaamaan osittain myös kasvokkain. Toiminnassa oli 342 opiskelijoiden ja 256 vapaaehtoisten käyntikertaa.

Kevään ja syksyn palautekyselyjen tuloksia

  • Kuinka usein saat ryhmässä tehtyä tehtäviä, joita et osannut tehdä yksin?

     87,5 % usein, 12,5 % joskus.

  • Kuinka usein opit asioita, jotka auttavat opiskelemaan paremmin tai helpommin?

    87,5 % usein, 12,5 % joskus.

  • Kuinka usein tuntuu, että sinun suomen kielen taito paranee, koska käyt ryhmässä?

     75 % usein, 25 % joskus.

 

Opiskelijoiden mielestä parasta toiminnassa ovat kivat ja ystävälliset vapaaehtoiset sekä saatu apu. ”Jos ei ole OY, minä en opi hyvällä tavalla. Aina he auttavat minua, että opin hyvällä tavalla.” kertoo eräs opiskelija. Toinen kuvailee toiminnan hyötyjä:  ”Ymmärrän asiat paremmmin kuin koulussa, koska koulussa on isommat ryhmät. Jos tulen useammin, uskon, että opin paljon enemmän suomen kieltä.

Myös vapaaehtoiset pitävät toimintaa tärkeänä ja kokevat itsekin saavansa siitä paljon. Yhden vapaaehtoisen sanoin: ”Toisten auttaminen ja ohjaaminen tuo minulle tunteen, että teen jotain merkittävää toisten ihmisten hyväksi ja olen tärkeä.” Toinen vapaaehtoinen kuvaili kokemustaan.”Toimintaan osallistuminen on antanut iloa, erityisesti kun onnistuu yhdessä opiskelijan kanssa ja tulee hyviä oivalluksia.

Emilia opettaa luokassa

Hankkeen tuotokset

Selvitystyö: Oppimisen haasteet maahanmuuttajataustaisten aikuisopiskelijoiden opin polulla: Opiskelijoiden ja ohjaajien näkökulmia.

  • Piia Cordoba toteutti selvitystyön, jossa haastateltiin Opitaan Yhdessä -toiminnan opiskelijoita ja vapaaehtoisia sekä maahan muuttaneiden ohjaustyön asiantuntijoita. Lue tiivistelmä täältä.

 

Maahan muuttaneiden oppimis- ja opiskelutaitojen tukeminen -videot

  • Emilia Huitula haastatteli Opitaan Yhdessä -toiminnan vapaaehtoisia pohjaksi videoille, joiden avulla vapaaehtoiset voivat lisätä osaamistaan maahan muuttaneiden opiskelijoiden ohjaamisessa.
  • Videot: 1) Oppimisprosessi, 2) Luetun ymmärtämisen tehtävät, 3) Kirjoittamisen tehtävät ja 4) Muistitekiniikat ja tiedonhakutaidot.

 

Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kokoama materiaalipankki: Paremmin Yhdessä multimodaaliset resurssit vapaaehtoisille

 

Nettijutut: 

Tehtäväpapereita

Hankkeen tulokset

Noin 30 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa on toiminnan ansiosta saanut vuoden aikana heille tärkeää tukea opiskeluun. Lisäksi kirjoittamisen ja tiedonhaun työpajoihin osallistuneet ovat kehittäneet oppimis- ja opiskelutaitojaan, joista on heille hyötyä kaikessa elämässä.

Hankkeessa laadittiin toimintamalli, jonka pohjalta Paremmin Yhdessä ry voi jatkossakin kehittää Opitaan Yhdessä -toimintaa.  Myös Jyväskylän yliopiston toimijat ovat halukkaita jatkamaan yhteistyötä, joka tarjoaa heille väylän yhdistää opetukseen käytäntöä ja sosiaalisen vastuun toteuttamista.

Hankkeessa tuotettua selvitystyötä on jaettu maahan muuttaneita kouluttaville tahoille ja toivomme, että sillä olisi vaikutusta myös oman toimintamme ulkopuolella. Vapaaehtoiset tulevat jatkossa saamaan kattavamman ja laadukkaamman perehdytyksen videoiden ja yliopisto-opiskelijoiden tekemän materiaalipankin ansiosta. Ne ovat vapaasti myös muiden toimijoiden ja yksittäisten henkilöiden käytettävissä. Uskomme, että niistä on hyötyä muillekin ja sitä kautta monille maahan muuttaneille.

Hankkeessa tehty työ on antanut paljon tietoa, jota voidaan soveltaa ja hyödyntää Opitaan yhdessä -toiminnassa jatkossa. Lisäksi selvitys- ja kehittämistyö on korostanut elinikäisen oppimisen merkitystä ja opiskelutuen roolia sen kehittämisessä. Maahan muuttaneilla on monenlaisia haasteita oppimisessa ja opiskelussa, mutta ne eivät ole ylipääsemättömiä, vaan on olemassa keinoja, joilla heitä voidaan tukea. Nämä keinot eivät vaadi opetus- ja ohjausalan ammattilaisia, vaan ovat myös vapaaehtoisohjaajien opittavissa.