Kirjoitus- ja mediataitoja opiskelun tueksi

Opitaan yhdessä oppimaan -hankkeessamme halutaan edistää vieraskielisten aikuisopiskelijoiden oppimis- ja opiskelutaitoja. Aikuisten perusopintojen, ammatillisten tai korkeakouluopintojen tekeminen voi olla vaikeaa ja stressaavaa, kun opiskelee uudella kielellä ja aiempaa opiskelukokemusta on vain vähän tai opiskelukulttuuri on ollut hyvin toisenlainen kuin Suomessa. Esimerkiksi moni opiskelija kokee, että täällä odotetaan enemmän itseohjautuvuutta ja itsenäistä työskentelyä sekä virtuaalisten työkalujen käyttöä, kuin mihin he ovat tottuneet. 

Piia Cordoban hankkeessa tekemässä selvitystyössä todettiin yhdeksi opiskelun haastavimmista asioista kirjallisten oppimistehtävien tekeminen. Tekstin tuottaminen vaatii riittävän kielitaidon lisäksi myös mm. tekstin rakenteen, tekstityyppien ja formaalin viestintätyylin tuntemusta. Esimerkiksi jo asiatekstissä yleisten tekstiä rakentavien ilmaisujen oppiminen voi auttaa vieraskielistä opiskelijaa: Ensiksi…, Toiseksi…, Lisäksi…, Toisaalta…  

Tekstin suunnittelun ja rakentamisen taitojen kehittämiseksi hankkeessa onkin järjestetty kaksi työpaja Suomeen muuttaneille aikuisopiskelijoille. Kesäkuussa opastettiin jo hieman pidemmälle edistyneitä ammatti- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita, lokakuussa aloittelevampia perus- tai ammattiopintoja tekeviä. Ensimmäisen ryhmän osallistujat pitivät ryhmää hyödyllisenä. He kertoivat oppineensa mm. mitä tekstityypit tarkoittavat ja miten suunnitella omaa kirjoitusta.  

Selvitystyön mukaan myös tiedonhaku ja luotettavien lähteiden löytäminen internetistä tuottavat hankaluuksia suurelle osalle vieraskielisistä opiskelijoista. Näiden taitojen tukemiseksi hankkeen työntekijä Emilia Huitula piti lyhyemmän oppituokion mediataidoista Jyväskylän kristillisellä opistolla. ”Erityisesti Kahoot-tietovisa, jossa testattiin opiskelijoiden osaamista luotettaviin lähteisiin liittyen, sai opiskelijoilta innostunutta palautetta.” Emilia kertoo. Piia

Opettaja selittää mielipiteeseen liittyvää tehtävää.
Emilia Huitula pohti opiskelijoiden kanssa, mikä on mielipide. Kuva: Annamari Filpus