Opitaan oppimaan yhdessä!

  • Artikkeli julkaistu:17.11.2021
  • Artikkelin kategoria:Blogi / Kaikki

Marraskuun vapaaehtoisten illassa keskusteltiin vieraskielisten oppijoiden oppimis- ja opiskelutaitojen tukemisesta. Sitä tehdään meidän Opitaan Yhdessä -toiminnassamme, jossa vapaaehtoiset auttavat aikuisia maahanmuuttajaopiskelijoita koulutehtävissä tai suomen kielen harjoittelussa. Jos tehtävien tekemisen ohessa kiinnitetään huomiota oppimis- ja opiskeluprosessiin, opiskelijat saavat toiminnasta myös pitkän aikavälin hyötyä. He omaksuvat taitoja, joita voi käyttää muuallakin, ja heidän valmiutensa opiskella itsenäisesti vahvistuu.

Emilia Huitula Opitaan yhdessä oppimaan -hankkeestamme oli koonnut aiheesta käytännönläheisen tietopaketin ja pohtimistehtäviä. Hän esitteli vinkkejä mm. luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen, muistamisen ja tiedonhaun tukemiseksi. Yksi hyödyllinen tapa lähteä liikkeelle on kysyä kysymyksiä, kuten ”Mitä tiedät jo tästä asiasta?”, ”Mistä saat tietoa aiheesta?” tai ”Millä tavalla tehtävässä olisi järkevää edetä?”. Kysymykset auttavat opiskelijaa sanoittamaan omia tavoitteitaan ja tulemaan tietoiseksi omasta oppimisprosessista ja -tarpeista.

Emilia on myös haastatellut Opitaan Yhdessä -toiminnan vapaaehtoisia, jotka ovat kertoneen tukevansa opiskelijoita esimerkiksi selittämällä asioita toisella tavalla, havainnollistamalla kuvien ja konkreettisten asioiden avulla sekä keskustelemalla luettavasta tekstistä sen ymmärtämiseksi. Myös teknologia tarjoaa apua: vapaaehtoiset ovat hyödyntäneet Google Kääntäjää tai näppäinkomentoa Control + F, jolla voi hakea avainsanoja suuresta tekstimassasta.

Iltaan osallistuneet ja taustalla pohtimistehtävä
Emilia (kuvassa oikealla) ohjasi illan osallistujat pohtimaan esim. sitä, millaisin keinoin he auttaisivat kappaleiden pinta-alojen laskemisessa.

Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua, josta Emilia sai lisää eväitä kehittämistyöhönsä. Sen pohjalta Opitaan yhdessä -toiminnan vapaaehtoisia voidaan jatkossa perehdyttää opiskelijoiden oppimis- ja opiskeluprosessin kanssakulkijaksi.  Vinkkejä oppimis- ja opiskelutaitojen tukemisesta julkaistaan nettisivullamme joulukuussa, pysy kuulolla! Oppimisessa tukijan kanssakulkijuutta korosti illan osallistujien toteamus siitä, että toisen puolesta ei voi oppia tai opiskella, mutta sitä voidaan tehdä yhdessä. Se onkin Opitaan Yhdessä -toiminnan kantava ajatus : )

-Riitta Saastamoinen-