Opitaan yhdessä oppimaan -hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttaneiden oppimis- ja opiskelutaitoja sekä niiden tukemista pitkäaikaisessa Opitaan Yhdessä -toiminnassamme. Toiminnassa vapaaehtoiset suomalaiset auttavat aikuisia maahanmuuttaneita peruskoulu-, ammatti- tai korkeakouluopinnoissa ja suomen kielen harjoittelussa. Toimintaa järjestetään sekä toimistollamme että Zoom-ohjelman kautta.

Hankkeen toimintamuodot

  • Hankkeessa selvitetään maahanmuuttajataustaisten aikuisopiskelijoiden oppimisen haasteita.
  • Selvityksen pohjalta maahanmuuttaneille suunnitellaan heidän oppimis- ja opiskelutaitojaan kehittävää toimintaa.
  • Toimintaan osallistuvia vapaaehtoisia perehdytetään tukemaan opiskelijoiden oppimis- ja opiskelutaitoja.
  • Opiskelu- ja oppimistaitojen tukemisesta luodaan toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää Opitaan Yhdessä -toiminnassa myös hankkeen jälkeen.

Koronasta huolimatta vuonna 2020 Opitaan Yhdessä -toiminnassa oli 473 opiskelijoiden ja 500 vapaaehtoisten käyntikertaa. Opiskelijoiden palautteen mukaan parasta ovat kivat ja ystävälliset vapaaehtoiset sekä saatu apu ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Myös vapaaehtoiset pitävät toimintaa tärkeänä ja kokevat itsekin saavansa siitä paljon. Yhden vapaaehtoisen sanoin: ”Tämä on todella innostava vapaaehtoistoiminnan muoto!”

Hankkeessa työskentelee

Projektityöntekijä Emilia Huitula 050 513 1321 emilia.huitula@paremminyhdessa.org

Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö https://kordelin.fi/