Hankkeen kohderyhmänä olivat maahan muuttaneet perheet sekä harrastustoimintoihin osallistuvat vapaaehtoiset. Hankkeen tavoitteena oli olla rinnalla kulkijana maahan muuttaneille perheille Jyväskylän alueella.

Hyvinvoiva perhe -hankkeen tavoitteena oli olla maahan muuttaneiden perheiden tukena Jyväskylän alueella antamalla perheille vertaistukea ja eväitä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jaksamiseen sekä kotoutumiseen niin koko perheen näkökulmasta, kuin yksilötasollakin. Hankkeen toiminta painottui perheille järjestettäviin perheiltoihin, harrastuskaveri ja -kummitoimintaan sekä tiedon lisäämiseen Jyväskylän harrastusmahdollisuuksista. Hankekausi ajoittui aikavälille 1.1.2022-31.3.2023.

Hankkeessa toteutettiin kahdeksan perheiltaa, kaksitoista ryhmille suunnattua lajikokeilua sekä 22 asiakasta hakeutui henkilökohtaiseen harrastusneuvontaan. Hankkeen aikana osallistujille tuotettiin materiaalipankki Jyväskylän harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan löytämisen helpottamiseksi. 

Hankkeessa työskenteli 04/2022-03/2023 Ida-Maria Kemppi.

Hyvinvoiva Perhe (HYPE) -hanketta rahoitti Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Perheillat

Perheiltojen ensimmäinen ja toinen sarja (yht. 6 krt) järjestettiin yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Kolmas perheiltasarja (yht. 2 krt) järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän Kuokkalan yhtenäiskoulun kanssa. Jyväskylän Kuokkalan Yhtenäiskoulun viimeinen perheilta jouduttiin järjestämään poikkeuksellisesti hankekauden loputtua keväällä 2023. Illat järjestettiin matalalla kynnyksellä osallistujille, huomioiden tulkkaus, lastenhoito ja ruokailu. Asiakkaiden yhteenlasketut käyntikerrat olivat kaikkien perheiltojen jälkeen 152 käyntikertaa. Perheiltojen teemoina oli harrastus- ja vapaa-ajantoiminta, hyvinvointi ja ajanhallinta.

Ensimmäisen ja toisen perheiltasarjan viimeisen kerran palautekyselyn tuloksia

Tunsin kuuluvani joukkoon 100,0%
Sain tietoa hyvinvoinnista 83,33%
Koko perheen oli helppo osallistua 72,22%
Tunsin, että minua ymmärrettiin 83,33%
tutustuin uusiin ihmisiin 72,22%

Kirjallisesti kerätyn, että suullisen palautteen pohjalta perheillä oli tarve edistää omaa ja koko perheen kotoutumisprosessia ja suomen kielen oppimista. Perheillä oli tarve keskustella vanhemmuudesta sekä omasta, että lasten hyvinvoinnista. Lisäksi perheet halusivat laajentaa sosiaalisia verkostojaan ja tutustua kantasuomalaisiin perheisiin. Perheiltojen kautta monet perheet halusivat myös osallistua hankkeen aikana järjestettäviin lajikokeiluihin.

Hankkeen tuotokset

Hyvinvoiva perhe -hankkeen materiaalipankki

1) Karttapalvelu Google Maps -palvelussa

Hankkeen aikana hanketyöntekijä Ida-Maria Kemppi suunnitteli ja toteutti Jyväskylän alueen harrastuspaikkojen ja vapaa-ajantoiminnan löytämisen helpottamiseksi harrastuskarttapohjan Google Maps palveluun. 

Karttaan on merkitty sisä- ja ulkoliikuntapaikat, museot, uimarannat, taide- ja musiikkikoulut, luontokohteet, leikkipuistot, kirjastot, uskonnolliset yhteisöt sekä nuorisotilat. Karttaan pääset alta sekä tämän linkin kautta.

2) Ohjevideo materiaalipankin käyttöön

Ohjevideo karttapalvelun käyttöön löytyy osoitteesta: Paremmin Yhdessä ry: Jyväskylän harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikat -karttapalvelu – YouTube

Ida-Maria Kemppi suunnitteli ja tuotti hankkeen aikana sen hetkisille asiakkailleen sekä hankekauden jälkeen hyödynnettäväksi jäävän ohjevideon minkä kautta maahan muuttaneet perheet oppivat käyttämään hankkeessa tuotettua karttapalvelua sekä saavat tietoa esimerkiksi Jyväskylän kaupungin tarjoamasta vapaa-ajantoiminnasta ja harrastusmahdollisuuksien tarjonnasta.

Nettijutut

Harrastaminen kotoutumisen tukena ja arjen voimavarana
Harrastaminen kotoutumisen tukena ja arjen voimavarana – Paremmin Yhdessä ry (paremminyhdessa.org)

Hankkeen tulokset -Power Point

Hyvinvoiva perhe -hanke 2022-2023.ppsx

Hankkeen ja sen tulosten esittely on järjestetty Paremmin Yhdessä ry:n työntekijöille 20.3.2023. Hankkeen tuloksista tullaan pitämään vielä huhtikuussa erillinen esittelytilaisuus minkä järjestäjänä toimii Työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankkeen tulokset

Hankekauden aikana 45 perhettä pääsi osallistumaan Hyvinvoiva perhe -hankkeen toimintaan, minkä kautta perheet pääsivät vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa. Perheiltoihin osallistuneet perheet pääsivät keskustelemaan eri teemoista, kuten ajanhallinnasta, Jyväskylän harrastus- ja vapaa-ajantoimintamahdollisuuksista sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Hankkeessa tuotettiin sähköinen materiaalipankki, jonka avulla maahan muuttaneet perheet voivat tutustua Jyväskylässä sijaitseviin vapaa-ajantoiminta- ja harrastuspaikkoihin. Karttaan on merkitty sisä- ja ulkoliikuntapaikat, museot, uimarannat, taide- ja musiikkikoulut, luontokohteet, leikkipuistot, kirjastot, uskonnolliset yhteisöt sekä nuorisotilat. Materiaalipankin käyttöönottoa helpotettiin tekemällä ohjevideo, miten materiaalipankkia käytetään. Karttapalvelun kautta perheitä innostetaan, kannustetaan ja tuetaan tutustumaan asuinalueensa vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ja kiinnittymään heitä kiinnostaviin toimintoihin hankkeen loputtuakin. Karttapalvelun käyttö mahdollistaa myös erityisesti tiedon saannin maksuttomasta harrastamisesta.

Toiminnan kautta perheet ovat päässeet tutustumaan myös muihin maahan muuttaneisiin perheisiin ja sitä kautta laajentamaan sosiaalisia verkostojaan jo olemassa olevien verkostojen lisäksi. Hankkeen aikana käynnistyi harrastuskaverisuhteita ja moni perheenjäsen sai uusia ystävyyssuhteita uuden harrastuksen aloittamisen myötä.