Harrastaminen kotoutumisen tukena ja arjen voimavarana

  • Artikkeli julkaistu:14.12.2022
  • Artikkelin kategoria:Blogi / Kaikki

Paremmin Yhdessä ry:llä käynnistyi keväällä 2022 Hyvinvoiva perhe – hanke. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea jyväskyläläisten maahan muuttaneiden perheiden vanhempia ja lapsia hyvinvoinnin, jaksamisen ja kotoutumisen osa-alueilla. Hanke lisää myös perheenjäsenten osallisuutta ja mahdollisuuksia osallistua erilaiseen vapaa-ajantoimintaan harrastustoiminnan kautta.

Luin Yle Uutisten julkaiseman Paula Tiessalon artikkelin Huomaa lapsen erikoinen harrastus – se vahvistaa identiteettiä (Tiessalo 2015),  siinä Tiessalo lainaa filosofi, tietokirjailija ja tutkija Frank Martelan toteamusta siitä, että Harrastus on parhaimmillaan paikka, jossa pääsee toteuttamaan syvintä itseään.

Pääsen näkemään työssäni lukuisia tilanteita, joissa harrastus saattaa olla yksi ainoista selviytymiskeinoista uuteen kotimaahan sopeutuessa, sillä se luo ensimmäisen tilaisuuden missä maahan muuttanut henkilö pääsee kokemaan yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja hän pääsee toteuttamaan itseään. Vaikeat lähtökohdat saattavat heijastua ihmisen kykyyn olla oman elämänsä asiantuntija. Koen, että minulla on työntekijänä etuoikeutettu asema tukea perheitä löytämään se ”oma juttu ” mikä parhaimmassa tapauksessa antaa energiaa arkeen, luoden turvallisen tilan niin vanhemmille, kuin lapsillekin päästä vaikuttamaan omaan hyvinvointiin ja tapaan tulla kuulluksi sekä nähdyksi omana itsenään.

Vapaaehtoisena toimiminen
Kuva: Annamari Filpus

Koska ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus on tärkeää tiedostaa mitkä asiat arjessa lisäävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aika ajoin törmään tilanteisiin, joissa eri harrastusten harrastaminen koetaan lapsille ominaisena ajanviettotapana, mutta suoraa yhteyttä vanhempien hyvinvoinnin ja harrastamisen välillä ei nähdä. Toisaalta vaikka tarve nähtäisiinkin niin useiden perheiden vanhemmat kokevat työssäkäynnin, opiskelun ja ruuhkavuosien paineet liian suurina, jotta he kokisivat olosuhteiden mahdollistavan myös oman harrastamisen tai edes parisuhdeajan.

Näin talvella valon vähentyessä ja arjen kiireiden kasaantuessa olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää muistaa, että oma hyvinvointi edistää myös ympärillä olevien ihmisten hyvinvointia. Sillä se, että vanhemmat huolehtivat omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan, on merkittävä yhteys myös koko perheen hyvinvointiin. Harrastukset ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet kannattaakin ottaa osaksi jokapäiväistä rutiinia. Voisiko töihin ja opiskeluihin kulkea jalkaisin? Käydä itse samaan aikaan lenkillä, kun lapset ovat omissa harrastuksissaan? Jakaa vastuuta tasapuolisesti vanhempien kesken, jotta molemmat niin äiti, kuin isäkin saisivat omaa aikaa arjen pyörteissä?

Muistetaan pitää itsestämme huolta! Valoisaa ja lämmintä joulun odotusta.

Ida-Maria Kemppi