Jokainen tsäänssi on mahdollisuus – nuorten kokemuksia Mahis-projektien ohjaamisesta

  • Artikkeli julkaistu:11.1.2023
  • Artikkelin kategoria:Blogi / Kaikki

Tässä jutussa kaksi aktiivista maahan muuttanutta vapaaehtoistamme, Sidra ja Ali, kertovat kokemuksistaan Mahis-ryhmien ohjaajina. Nuorten Akatemian rahoittamissa Mahis-projekteissa koulutuksen saanut ohjaaja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia nuoria. Tavoitteena on omien vahvuuksien löytäminen, rohkaistuminen yhteiseen toimintaan, ystävystyminen ja positiivisten ryhmäkokemusten saaminen. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat ohjaajan tukemana oman projektinsa.

Sekä Sidra, 21, että Ali, 23, innostuivat Mahis-projekteista oltuaan ensin mukana osallistujina Paremmin Yhdessä ry:n Mahis-ryhmässä. Kun heille tarjottiin tilaisuutta kouluttautua Mahis-ohjaajaksi, kumpikin halusi tarttua mahikseen! Ali on aloittamassa kohta kolmatta projektiaan ja Sidra on juuri päättänyt neljännen projektinsa, joten heillä on jo valtavasti kokemusta nuorten ohjaamisesta; ”Nyt mä oon ihan pro!”, Sidra toteaa nauraen.

”Se projektin tavoite on aina, että nuorilla on hauskaa. He voivat hetkeksi unohtaa ongelmat, mitä heillä on.” – Ali

Alin ja Sidran projekteissa nuoret ovat esimerkiksi tutustuneet kaupungin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin ja käyneet yhdessä uusissa paikoissa, muun muassa museoissa, elokuvissa, Trampoliiniparkissa, Megazonessa ja metsässä. Nuorten mielestä on ollut hienoa, että ryhmän kanssa on päästy tekemään asioita, joita ei ilman ryhmää olisi mahdollista tehdä: osa nuorista on päässyt ensimmäistä kertaa elämässään huvipuistoon, laskettelemaan tai ajamaan vesijetillä. Itsensä voittaminen ryhmän tuen avulla onkin ollut projekteissa keskeistä. Ali kertoo ryhmän laskettelureissusta: ”Alussa sä et usko, että sä pärjäät. Mutta kun kaksi tai kolme kertaa kokeilet, sitten se onnistuu ja tulee motivaatio. Ja sitten kukaan ei halua lähteä pois sieltä!”

Ryhmästä on myös löytynyt uusia kavereita.  Mahis-ryhmässä ollut nuori kertoo: ”Ennen tätä mulla ei ole ollut kavereita, en ole puhunut muille paljon. Nyt on niin paljon kavereita. Se auttaa mielialalle. Parantaa ja avautuu uusi maailma.” Kummatkin ohjaajista kokevat, että projekteilla on vaikutusta nimenomaan nuorten jaksamiseen ja hyvinvointiin: ”Projektin lopussa on tullut aina positiivinen palaute, että jos oli koulustressiä tai kavereiden kanssa jotain vaikeuksia, niin projektista saadut uudet kaverit ovat auttaneet heitä. Jos jollakulla on ollut masennusta tai ahdistusta, niin projektin loppupuolella he ovat kertoneet, että Mahis-projekti on auttanut.”

Ali kokee projektit keinoksi edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa: ”Nuoretkin ovat päässeet nauttimaan, koska heilläkin on oikeus.” Ryhmään osallistunut nuori toteaa: ”Se, että ollaan saatu rahaa tällaiseen toimintaan, vaikuttaa niin, että tuntuu, että olemme tärkeitä ja meitä kuunnellaan ja kunnioitetaan.”

Kun olet ryhmässä ohjaajana, ymmärrät, että pitää ottaa vastuuta. Sitä ei ymmärtänyt aikaisemmin, kun oli vaan ryhmäläisenä.” – Ali

Kumpikin kokee kehittyneensä ohjaajina ja oppineensa projekteissa vastuunkantoa, organisointikykyä sekä suunnitelmallisuutta. Tämä kaikki heijastuu myös ohjaajien mukaan omaan elämään ja arkeen. Ali kertoo ohjaajana toimimisen vaikutuksesta omaan elämäänsä: ”Opit ite miten pärjäät sun arkielämässä. Tai jos haluat järjestää jotain, miten se pitää tehdä. Ottaa vastuuta itsestään. Sä pystyt rakentamaan hienosti sun tulevaisuutta!”

Nuorten ohjaaminen kysyy kärsivällisyyttä, ymmärtäväisyyttä sekä kykyä pysyä rauhallisena haasteista huolimatta. Sidra kokee psykologian opinnoistaan olevan apua erilaisten ihmisten kohtaamisessa ja projektit ovat auttaneet häntä ymmärtämään eri ihmisten tilanteita. Monelle nuorelle Sidra on ollut turvallinen ja luotettava aikuinen, jonka kanssa ratkoa omassa elämässä olevia haasteita. ”Vieläkin jotkut nuoret ottavat minuun yhteyttä, jos heillä on joku ongelma perheen kanssa tai koulussa. Se on tärkeää, että heillä on sellainen aikuinen elämässään.”

”Olen ihmisten ihminen! Jos joku tarvitsee apua, haluan auttaa heitä.” – Sidra

Kumpikin haluaa jatkaa projektien vetämistä, koska kokee myös itse saavansa tällaisesta vapaaehtoistoiminnasta paljon. Sidra kertoo: ”Mä oon oppinut paljon ihmisiltä ja siitä, miten olla erilaisten ihmisten kanssa, miten ratkaista haasteita, oppinut eri uskonnoista, kulttuureista, uusia kieliä, kehittynyt ohjaajana. Olen saanut uusia kavereita, tutustunut Suomeenkin ihan eri tavalla, kun olen tehnyt nuorten kanssa sellaisia asioita, joita en välttämättä olisi muuten tehnyt.” Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on tarjonnut turvallisen yhteisön ja tilaisuuden toteuttaa itseään: ”Tämä on toinen perhe, sanoisin. Mä vaan tulen tänne vapaaehtoiseksi, jos joku tarvitsee apua.”

Sidra ja Ali haluavatkin kannustaa myös muita lähtemään Mahis-ohjaajiksi. DOMINO-hankkeessa tuetaan maahan muuttaneita nuoria Mahis-projektien toteuttamisessa, joten jos sinua kiinnostaa ohjaajana toimiminen, ole rohkeasti yhteydessä Kaisaan!

Kaisa Rautiainen & Topi Sulkunen

Mahis-retki Särkänniemeen tarjosi nuorille itsensä ylittämisen mahdollisuuksia monessa muodossa, ja kaatosateestakin huolimatta tunnelma pysyi korkealla!