Työntekijäkuva

Ida-Maria Turunen 

Vastuualueet

  • Hankehallinto
  • Perhetoiminta 
  • Harrastuskaverit ja harrastuskummit
  • Henkilökohtainen harrastusohjaus

 

Kuka olet? Mitä teet PYRissä?

Olen paljasjalkainen Jyväskyläläinen ja sen johdosta katukuva on tullut minulle tutuksi jo pienestä pitäen. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi ja sen kautta nuoriso-, että järjestötyö ovat lähellä sydäntäni. Olen Hyvinvoiva perhe -hankkeen projektityöntekijä ja kohderyhmänäni ovat maahan muuttaneet perheet. Työssäni organisoin harrastuskaveri ja harrastuskummi toimintaa.

Minkälaista osaamista tarvitset tässä työssä?

Työssäni haluan toimia sillanrakentajana, minkä kautta asiakkaiden toiveet ja tarpeet pääsisivät kohtaamaan toisensa. Minulle on tärkeää, että pystyn huomioimaan työssäni ihmislähtöisen työskentelytavan niin asiakkaiden kuin työkavereidenkin kesken. Haluan kannustaa ja tukea työssäni ihmisiä luottamaan omiin vahvuuksiinsa ja kykyyn olla oman elämänsä paras asiantuntija.

Miksi maahan muuttaneiden kanssa tehtävä työ on sinulle tärkeää? 

Koen, että maahan muuttaneiden perheiden keskuudessa tehtävä työ on äärimmäisen arvokasta ja rikastuttavaa.

Mitä muuttaisit, jos voisit muuttaa jotain kotouttamisen kentällä?

Haluan edistää maahan muuttaneiden ihmisten kotoutumisprosessia niin, että jokainen maahan muuttanut ihminen tulisi kohdatuksi juuri sellaisena persoonana ja yksilönä kuka hän on.

Oma juttu:

Vapaa-ajalla nautin luonnossa liikkumisesta vuoden ajasta riippumatta. Talvi- ja kevätkaudella tykkään pilkkiä, kun taas kesä- ja syyskausi menee marjastuksen ja sienestyksen parissa.