Järjestöjen kotouttamistyötä ulkomailla.

Kuinka järjestöjen kotouttamistyötä tehdään muualla maailmassa? Löytyisikö sieltä uusia ideoita meille Suomeen?

Osallistuimme keväällä 2021 Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Team & Client projektikurssiin, jolla annoimme kansainväliselle kuuden opiskelijan tiimille tehtäväksi selvittää asiaa. He haastattelivat järjestöjen edustajia tai tutustuivat dokumentteihin kolmessa maassa: Venäjä, Kreikka ja Etelä-Afrikka. Tiimin havainnot pätevät myös Suomessa:

  • Kansalaisjärjestöillä on hyvin tärkeä rooli siinä, että maahanmuuttaneet kotoutuvat uuteen maahan ja kulttuuriin.
  • Kotoutumisen tehokkaassa tukemisessa tarvitaan järjestöiltä sekä virallisempia että epävirallisempia toimintamuotoja (lakineuvonta, paperiasioissa auttaminen vs. kurssit, tapahtumat, yhteisöllinen toiminta).
  • Koska viranomaisten tukea on joskus vaikea saada, järjestöjen kotouttavassa toiminnassa tarvitaan yksittäisten kansalaisten panosta.

Tutustu tiimin raporttiin ‘Helping migrants to integrate: practices of NGOs in Russia, Greece and South Africa’ nettisivuillamme. Raportti on englanniksi, mutta s. 36—38 löytyy suomenkielinen tiivistelmä.

järjestöjen kotouttamistyö ulkomailla