Työntekijänkuva

Kaisa Puhakka

Vastuualueet

  • Nuorten aikuisten kaveritoiminta

Kuka olet? Mitä teet PYRissä?

Olen Kaisa Puhakka, Domino-hankkeen projektipäällikkö ja järjestän monikulttuurista kaveritoimintaa kantasuomalaisille ja maahan muuttaneille nuorille aikuisille.

Minkälaista osaamista tarvitset tässä työssä? (etenkin pehmeät taidot!)

Ihmisiä kohdatessa täytyy olla aidosti kiinnostunut toisista ihmisistä ja osata kuunnella heitä. Ryhmätilanteissa puolestaan on keskeistä luoda sellaista ilmapiiriä, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olo. Joskus työssäni tarvitaan myös heittäytymisentaitoa, jotta saa jäätä murrettua ja vapautettua tunnelmaa.

Miksi maahan muuttaneiden kanssa tehtävä työ on sinulle tärkeää?

On tärkeää, että ihmiset kokevat olonsa tervetulleiksi, kun he muuttavat Suomeen. Haluaisin heidän kokevan, että heistä ollaan kiinnostuneita ja että heistä välitetään. Olen kiitollinen siitä, että saan tuoda kantasuomalaisia ja maahan muuttaneita ihmisiä lähemmäs toisiaan. On mahtavaa olla rakentamassa yhteisöllisyyttä, sillä se tekee meille kaikille hyvää.

Mitä muuttaisit, jos voisit muuttaa jotain kotouttamisen kentällä? Valitse yksi asia!

Suomeen muuttaa ihmisiä, joilla on valtavasti erilaista osaamista, mutta emme aina keksi, kuinka he pääsisivät sitä hyödyntämään uudessa kotimaassaan. Toivoisin, että osaisimme järjestää ihmisille enemmän tilaisuuksia vastavuoroiseen tiedon, ymmärryksen ja taitojen jakamiseen.

Oma juttu:

Innostun musiikista. Tykkään tanssia, laulaa ja soittaa. Ja heittää kuperkeikkoja!