Paremmin Yhdessä ry saanut STEA-rahoituksen

Paremmin Yhdessä Ry:lle on myönnetty Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) rahoitus kolmivuotiseen OSANA-hankkeeseen. Hanke käynnistyy maaliskuussa 2018.

OSANA on maahanmuuttajien osallisuus- ja tuutorointihanke, jonka kohderyhmänä on yli kolme vuotta Suomessa asuneet EU/ETA-maiden ulkopuoliset maahanmuuttajat. Sen tavoitteena on syventää maahanmuuttajien tietoa yhteiskunnan toiminnoista ja tarjota konkreettista apua eri virastoissa asiointiin. Tarkoituksena on maahanmuuttajien oman osallisuuden ja tieto-taidon kehittäminen.

Hanke koostuu tietoa antavasta pienryhmätoiminnasta ja henkilökohtaisesta tuutoroinnista tarpeen mukaan. Tuutoreiden tehtävänä on toimia maahanmuuttajien ”kaverina” eri virastoissa asioidessa. Tarkoituksena on luoda myös tukipuhelin kiireellisille asioille silloin, kun tuutori ei ole käytettävissä.

Paremmin Yhdessä ry tarjoaa asiasta kiinnostuneille vapaaehtoisille koulutuksen tuutorointi- ja pienryhmätoimintaan.

Hankkeen alkamisesta tiedotetaan enemmän myöhemmin.

Mikäli olet kiinnostunut tulemaan vapaaehtoiseksi, niin pyydämme olemaan yhteydessä joko nettisivujemme tai sähköpostin kautta.