Kolme vuotta kestävä kotoutumisaika on monille maahanmuuttajille liian lyhyt omaksua yhteiskuntatietous

Maahanmuuttajille suunnattu kolme vuotta kestävä kotoutumisaika kunnan kotoutumispalveluissa on monille maahanmuuttajille liian lyhyt omaksua yhteiskuntatietous

”Tulijan oletetaan omaksuvan kolmessa vuodessa koko suomalainen palvelujärjestelmä ja osaavan toimia itsenäisesti kotoutumisajan jälkeen. Se on kuitenkin iso vaatimus ihmiselle, joka tulee täysin erilaisesta maailmasta”, sanoo Jenni Koivumäki, projektityöntekijä Paremmin Yhdessä ry:n Osana-hankkeesta.  Paremmin Yhdessä ry on aloittanut hankkeen, joka on suunnattu kolme vuotta Suomessa asuneille maahanmuuttajille heidän itsenäisyytensä tukemiseen.

Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia ryhmänohjaajia, jotka pitävät maahanmuuttajille valmennusryhmiä liittyen suomalaiseen palvelujärjestelmään. Ohjaus on hyvin käytännönläheistä ja konkreettista ja sen osana vapaaehtoiset jalkautuvat maahanmuuttajien kanssa palveluihin paikan päälle.

Suomalainen palvelujärjestelmä on monimutkainen ja vielä hankalammaksi sen tekee kielitaidon puute. Hankkeessa opetellaan suomen kielen käyttöä arjessa sekä käydään konkreettisesti läpi asioita, jotka koetaan hankaliksi.

”Aiheina voi olla esimerkiksi työllistymiseen, Kelan tukiin tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät asiat”, toteaa Osana-hankkeen projektipäällikkö Emmanuel Sibomana.

Paremmin yhdessä ry järjestää halukkaille vapaaehtoisille valmennusryhmiä tehtävissä toimimiseen. Vapaaehtoisten koulutus koostuu neljästä eri koulutustapaamisesta, jossa käsitellään niin vapaaehtoisena toimimista, maahantuloprosessia, kotoutumista kuin kulttuurista identiteettiä ja traumojen käsittelyäkin.

Maahanmuuttajien valmennusryhmät kootaan yhteistyössä Jyväskylän Kotoutumispalveluiden sekä muiden kentän toimijoiden kanssa. Ryhmiin voi ohjata kolme vuotta maassa olleita
asiakkaita, joiden kotoutumisaika on jo ohi. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lisätietoja
Projektipäällikkö Emmanuel Sibomana
050 467 2976
emmanuel sibomana@paremminyhdessa.org

Projektityöntekijä Jenni Koivumäki
050 439 8135
jenni.koivumaki@paremminyhdessa.org