Move-verkoston esiselvitysraportti on julkaistu

Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkoston (Move)  esiselvitysraportti tarkastelee Move-verkoston mahdollisuuksia toimia Keski-Suomen alueella maahanmuuttajajärjestöjen yhteisenä äänitorvena sekä sen mahdollista roolia järjestökentässä.

Raportissa todetaan, että Moven kaltaisen verkoston perustamiselle on tarvetta Keski-Suomessa. Maahanmuuttajajärjestöjen keskinäinen yhteistyö lisää niiden vaikutusmahdollisuuksia maahanmuuttajien yhteiskunnallisen aseman parantamisessa.

Esiselvistyraportti koostuu neljästä isommasta kokonaisuudesta, joita ovat maahanmuuttajien asema yhdistyskentässä, koalitioyhdistysten eli maahanmuuttajakattojärjestöjen vaikutusmahdollisuudet ja toimenkuva, Moniheli-projektin antia sekä Move-verkoston tarve, rooli ja ehdotukset verkoston toiminnan toteuttamiseksi.

Esiselvitys raportti on tehty yhteistyössä Move-verkostoon kuuluvien järjestöjen kanssa, ja sen käytännön toteuttamisesta oli vastuussa Paremmin Yhdessä ry. Raportti on koottu muun muassa alan kirjallisuutta hyödyntäen.

Lue raportti >