Neljän viikon kokemus!

  • Artikkeli julkaistu:13.12.2019
  • Artikkelin kategoria:Blogi / Kaikki

Minä olen Khamis Eisa Sudanista.

Opiskelen liiketoiminta alaa­ Gradiassa Jyväskylässä, täällä hetkellä työssäoppimassa Paremmin Yhdessä ry:ssä

Kun minä tulin Paremmin yhdessä minulla ei ole aavistustakaan hyväntekeväisyysjärjestöjen työn luonteesta tai edes siihen, mutta aloitan vain kokeilla!

Ensimmäisenä päivänä työskentelin järjestössä tavaroiden paketoijana.

Laitoin kynät, muistivihot ja karkkeja pusseihin, se oli normaalia työtä.

Toisena päivänä alkoi kova työ, koska en ollut aikaisemmin työskennellyt pitkään tietokoneen näytöllä, tehtävä oli järjestää työtyypit ja laskea niiden työtunnit. He tekevät yli seitsemäntoista erilaista työtä esimerkiksi (Kela aisat, työhaku, Suomen kieli, opiskelu asiat, pankki asiat, Asunto asiat, viisumi, migri asist, lääkäri asiat, Tarfi asiat, Perheen asiat).

sain luvan osallistua keskustelukurssiin suomeksi, mutta minulla ei valitettavasti ole tarpeeksi aikaa.

kolmantena päivänä osallistuin yhteistoiminta palaveriin Warin kanssa. Olen myös osallistunut tapaamiseen sekä työvoimatoimiston työntekijän, Kelan työntekijän ja Jannin Paremmin Yhdessä työntekijän kanssa.

Jani selitti heille työnsä luonnetta ja palveluita, joita asiakkaat saavat!

Minulle oli hyvä kuunnella ihmisiä, jotka puhuneet pitkän aikaa suomea,

En ole koskaan ollut mukana aiheessa, josta on aiemmin puhuttu suomeksi. Kyllä, minun on vaikea ymmärtää kaikkia sanoja, mutta keskustelu oli yleensä selkeää, varsinkin kun joku puhuu muuta kieltä kuin äidinkieltään.

Neljäntenä päivänä menimme Emmanuelin kanssa ja osallistuimme seminaariin.

Se oli ulkomaisten todistusten tunnustamisesta Suomessa. Se oli erittäin hyödyllistä, koska sain paljon tietoa, samoin kuin arabiaksi käännettyä tietoa. Puhujia oli kolme, joista yksi puhui Intian koulutusjärjestelmästä.

Monet ulkomaalaiset eivät jätä huomiotta ulkomaalaisten todistusten tunnustamisen merkitystä, mutta se on erittäin tärkeää, auttaa työssä ja opiskelussa.

Viidentenä päivänä oli normaali työ toimistossa, ja kuudentena päivänäkin normaalityötä.

Seisemäntenä päivänä siellä oli seminaari Aalto-salissa, he puhuivat vaikeuksista löytää työtä maahanmuuttajille Suomessa, maahanmuuttajien haasteet, sitten ihmiset jaettiin ryhmiin ehdottaa ratkaisuja ja hoitoja.

Kahdeksantena päivänä kävimme Emmanuelin kristillinen opistossa, Emmanuel selittää siellä oleville ihmisille Paremmin yhdessä tarjoamia palveluita ja miten saada palveluita!

Se oli mukava päivä minulle koska olin opiskella siellä, mutta pitkään aikaan en ­­­­­­ ole käynyt siellä, Kun menimme sinne kaksi vuotta myöhemmin ja tapasin opettajat ja henkilökunnat, se oli kiva!

yhdeksäntenä päivänä siellä oli kokous Valikkoryhmälle Huhtasuolla, he puhuivat Vaikeudet ja riskit vapaaehtoisten kanssa, Ja palautetta asiakkailta vapaaehtoisten suorituksessa, Kokouksen osallistujien näkemysten kuuleminen

kymmenentenä päivänä siellä oli kokous pääkirjastossa, se oli vapaaehtoismessujen suunnittelukokous, sitten ilta päivällä olimme kelalla, Paremmin yhdessä käy kelalla kerran kuukaudessa kertomassa toiminnasta

Yhdentenätoista päivänä on aina viikoittainen kokous, jossa viikkotyöaikataulu tarkistetaan, sitten normaali työtä toimistossa.

Kahdentenatoista päivänä aamulla laitoin tietokoneet valmiiksi illan valmennusryhmää varten. Sitten päivällä siellä oli joku seminaari, johon osallistui henkilö Turun yliopistosta ja henkilö Helsingin yliopistosta,

Lisäksi osallistui viisi aktivistia, jotka esittivät mielipiteensä monilla aloilla.

Emmanuel oli myös viiden vuoropuhelun osanottajan joukossa, ja hän esitti aiheita selvästi

Kolmantenatoista päivänä minä olin poissa työstä erityisolosuhteista johtuen.

Neljäntenätoista päivänä siellä oli palaveri, he puhuivat hyvinvointihankkeista, osallistujat olivat organisaatioiden päälliköitä ja edustajia, yllätys oli, että sain sokerilahjakupin, se oli mahtava asia!

Viidentenätoista päivänä palataan taas Huhtasuon kylätoimistoon, siellä

Paremmin yhdessä työntekijät selittivät ihmisille palveluita, joita he voivat tarjota ihmisille.

Kuudentenatoista päivänä on aina viikoittainen kokous, jossa viikkotyöaikataulu tarkistetaan aamulla sitten siellä, oli Move-kokous, ja Illalla opettaja tuli käymään, sitten ohjaaja, opettaja ja minä puhuimme, että mitä tapahtui käytännön harjoittelujakson aikana, kuuntelin ohjaajan ja opettajan hyvä puhetta kiitän heitä paljon siitä.

Seitsemäntenätoista päivänä aamulla laitoin tietokoneet valmiiksi illan valmennusryhmää varten, sitten illalla oli järjestöjen sosiaaliohjaajien palaveri(matarasalilla) tärkeimmät seikat, joista he puhuivat, olivat tulevaisuuden sote- keskus-ohjelma, meijän sote-keskus, terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma.

Kahdeksantenatoista päivänä aamupäivä toimistossa ja ilta päivällä menimme aktiivisen tytön Annikan kanssa kirjastoon, osallistumaan verkostovoimala palaveriin, se oli kotona suomessa-hankeen tuotteet verkossa, tämän palaverin tavoite oli parantaa erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, edistää koulutukseen ohjautumista, tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen, kehittää uusia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja.

ilta päivällä aloitin kirjoittaa tätä tarinaa

Yhdeksäntenätoista päivänä aamulla oli maahan muuttaneiden palvelujen uudistus palaveri, Warin puhui oikeudellisista näkökohdista, Warin sai tietoja asianomaisten viranomaisten virallisilta verkkosivustoilta, osallistujat osallistuivat toimenpiteisiin.

kahdentenakymmenentenä päivänä se oli viimeinen päivä työharjoittelussa, aamulla meillä oli kiitollinen kokous, josta sain lahjan Paremmin Yhdessä ry,stä se oli niin kiva!

Sen jälkeen olemme osallistuneet kokoukseen elämästä-ilta palaute kotoutumuspalvelu työntekijät ja Paremmin Yhdessä työntekijät kanssa.

Ei ole mitään kauniimpaa kuin löytää joku palvelemaan sinua ilmaiseksi!

Ehkä hän on vapaaehtoinen tai työntekijä mutta palvelee sinua kaikella ystävällisyydellä ja vilpittömästi. Emme osaa miten kiittää nämä ihmisiä.

En usko, että siellä on ihmiskuntaa enemmän kuin tämä!

Kävin kolmen maan läpi ennen kuin tulimme suomeksi,

Mutta sellaisia palveluja ei ole ollenkaan!

Tiedämme, että aika Suomessa on erittäin kallista, kuinka henkilö voi viettää aikansa palveluksessasi ilmaiseksi, hän ei ottaa sinulta mitään. Ehkä me ulkomaalaiset eivät tiedä virkamiesten pyrkimyksiä löytää ratkaisu ongelmiimme!

Mutta kun minä osallistumalla kokouksiin, seminaariin ja ryhmiin tiesin kuinka paljon he pyrkivät ratkaisemaan ongelmamme.