Työtä etsimässä -hankkeen toiminta jatkuu vuodelle 2024

Tuloksekas Työtä etsimässä -hanke on saanut jatkorahoituksen Keski-Suomen TE-toimistolta, ja toiminta jatkuu ensi vuoden syyskuun loppuun asti 30.9.2024. Hanke on toiminut kaksi vuotta, ja oheisesta kuvasta näkyy tuloksia hankkeen asiakkaiden tilanteista uraohjausprosessin aikana vuosilta 2022–2023.

Henkilökohtaisen uraohjauksen lisäksi hankkeessa on järjestetty erilaisia työnhakutaitoja vahvistavia koulutuksia (esim. CV-pajoja, työhaastattelupajoja, infoja työnhausta ja kevytyrittäjyydestä, työelämän pelisäännöistä) sekä työnantajatapaamisia. Osa koulutuksista on järjestetty yhteistyössä International House Jyväskylän kanssa. Osallistujia koulutuksiin oli vuosina 2022–2023 yhteensä 154 osallistujaa. Työnantajatapaamisissa on kohdattu erilaisia työnantajia yrityksistä, kolmannelta ja julkiselta sektorilta, sekä jalkauduttu työnantajakentälle.

Työtä etsimässä -hankkeen järjestämässä webinaarissa Toimiva uraohjausmalli maahan muuttaneiden ohjaukseen tiistaina 21.11.2023 uraohjaajat esittelivät hankkeen uraohjauksessa käytössä olevaa 4-vaiheista uraohjausmallia, joka on hyödynnettävissä kaikille työllisyystoimijoille ja maahan muuttaneita ohjaaville ympäri Suomea. Hankkeessa kehitettiin uusi uraohjausprosessilomake, joka löytyy tämän uutisen liitteenä ja se on vapaasti ladattavissa oman työnsä avuksi ja hyödyksi.