Yuehen kesä Paremmin Yhdessä ry:llä

  • Artikkeli julkaistu:15.8.2023
  • Artikkelin kategoria:Blogi / Kaikki

Yuehe tuli Yhdysvalloista kesäksi Jyväskylään ja toimi vapaaehtoisena Paremmin Yhdessä ry:llä kesän ajan. Hän opiskelee Vermontissa, Middlebury Collegessa yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikkaa ja halusi tutustua maahanmuuttokentän työhön ja kolmannen sektorin toimintaan Suomessa. Hän oli kiinnostunut näkemään, kuinka kaltaisessamme maahanmuuttokentällä toimivassa järjestössä voidaan reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin, millaista vaikuttamistyötä teemme ja kuinka arvioimme toimintamme vaikuttavuutta. Yuehe oli mukana Toiminnallista suomea -ryhmän tapaamissa, käänsi PYR:n verkkosivuja englanniksi sekä osallistui ryhmätoiminnan suunnitteluun ja tapahtumien järjestämiseen. Näin hän kertoo kokemuksestaan vapaaehtoistoiminnasta meillä:

”Tämä vapaaehtoistyökokemus on ollut minulle uskomattoman palkitseva kokemus; Se on antanut minulle arvokkaan näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tukijärjestelmään. Aloin ymmärtää maahanmuuttajien suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaamia haasteita. Näin kuinka ongelmallista on, ettei tieto maahan muuttaneiden kohtaamista haasteita kantaudu päättäjien tietoon, ja kuinka siitä seuraa aukkoja hallituksen maahanmuuttopolitiikassa. Olen akateemisen suuntautumiseni vuoksi kiinnostunut Suomen politiikasta ja taloudesta, ja tällainen ruohonjuuritason työn seuraaminen maahanmuutto- ja kotoutumistyön kentältä on ollut minulle hyvin kiinnostavaa myös makropoliittisesta näkökulmasta. Koen, että oppimani ansiosta minulle on kertynyt myös parempaa ymmärrystä tällaisten haasteiden ratkaisemiseksi.”

”Olen iloinen aina saadessani mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisesti toisten ihmisten elämään ja antaa jotain minua ympäröivälle yhteisölle, ja täällä koen päässeeni tekemään juuri sitä! Mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa niin erilaisista taustoista tulevien ihmisten, joihin en tavallisesti törmää lähiympäristössäni, on ollut enemmän kuin valaisevaa – se on ollut myös todella hauskaa! Olen saanut ystäviä, joihin toivon pitäväni yhteyttä.”

Lisätietoa vapaaehtoistöistä Paremmin Yhdessä ry:llä löydät täältä.