Yhteisöllisyys ja kotoutuminen

  • Artikkeli julkaistu:7.9.2021
  • Artikkelin kategoria:Blogi / Kaikki

Yhteisöllisyys on tunne siitä, että olen osa jotakin ryhmää: en ole vain ’minä’ vaan myös ’me’. Mikä synnyttää yhteisöllisyyttä Suomeen muuttaneiden ja suomalaisten välisessä toiminnassa? Miten yhteisöllisyys vaikuttaa kotoutumiseen?

Pohdimme näitä kysymyksiä Opitaan yhdessä -toimintamme sekä Domino-hankkeen Vuoroin vieraissa –ryhmän ja kummiperhetoimintojen kokemusten kautta. Havaintojemme pohjalta yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. toiminnan paikka, osallistuminen omana itsenä, turvallisuuden tunne, yhteinen tavoite tai motivaatio sekä suhteen vastavuoroisuus.

Olemme myös nähneet yhteisöllisyyden tukevan kotoutumista monella tavalla: maahan muuttaneiden tiedot sekä hiljainen tieto kulttuurista ja yhteiskunnasta lisääntyvät, sosiaaliset verkostot laajenevat ja he saavat psykososiaalista tukea toisilta. Yhteisöllisyys edistää kaksisuuntaista kotoutumistakin eli sitä, että suomalaiset oppivat toisista kulttuureista, monikulttuurisuudesta ja maahan muuttaneiden kokemuksista.

Katso alta video, jossa kerromme aiheesta toimintamme konkreettisten esimerkkien pohjalta!