Paremmin Yhdessä ry maahan muuttaneiden sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tukena

Opitaan yhdessä oppimaan –hankkeessamme  työskennelleen Piia Cordoban artikkeli kolmannen sektorin roolista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja monikielisyyden tukipilarina julkaistiin äskettäin Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehdessä. Artikkeli esittelee yhdistyksemme ja Jyväskylän yliopiston Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen (KIMO) yhteistyötä. Viime lukuvuonna 41 KIMO:n opiskelijaa osallistui Opitaan Yhdessä -toimintaamme osana monikielisyyttä ja kielenoppimista käsittelevää kurssiaan. Toiminnassa he ohjasivat eri taustoista tulevia aikuisia maahanmuuttajaopiskelijoita opiskelussa ja läksyjen tekemisessä.

Artikkelissa Piia kertoo, kuinka osallistuminen oli opettajaopiskelijoille silmiä avaava kokemus, joka toi esiin sekä monikielisen oppijan tukemisen ja ohjaamisen haasteita että toiminnan kohokohtina lämpimät ja aidot kohtaamiset. Yhteistyö jatkuu myös tänä syksynä ja jälleen uudet opiskelijat löytävät toiminnan avulla työkaluja maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kanssa työskentelyyn.

Piia kirjoittaa myös kolmannen sektorin toimijoiden laajasta roolista maahan muuttaneiden koulutuksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tukena. Esimerkiksi me PYRissä olemme jo kauan tarjonneet maahan muuttaneille tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, erilaisista koulutusmahdollisuuksista sekä ohjausta omien urahaaveiden kartoittamisessa ja tavoittelemisessa. Tämä, kuten myös tukemme opiskelussa ja suomen kielen oppimisessa, turvaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista maahan muuttaneille. Sitä edistää myös artikkelissa kuvattu yhteistyö, jota Piia suosittelee kolmannen sektorin toimijoiden ja koulutustahojen välille muuallekin Suomeen.

Lue koko artikkeli: ’Kolmas sektori sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja monikielisyyden tukipilarina: Paremmin Yhdessä ry tukemassa opettajaopiskelijoiden valmiuksia’

Tekstissä kuvatun artikkelin kirjoittajan kuva
Piia Cordoba