Osana-logo.

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttaneiden osallisuutta ja itsenäistä arkielämässä selviytymistä. Kohderyhmänä ovat EU:n ulkopuolelta muuttaneet, yli 3 vuotta Suomessa asuneet henkilöt.

Hankkeen päätoimintamuodot

  • Yksilöohjauksessa maahanmuuttaneet saavat apua arjen asioiden hoitamisessa ja tukea itsenäiseen arkeen oppimisessa. Koronasta huolimatta vuonna 2020 ohjausta annettiin 335 tuntia, 230 yksittäiselle kävijälle. Ohjatut asiat liittyvät yleisimmin työnhakuun tai työhön, Maahanmuuttoviraston ja Kelan asiointiin tai pankkiasioihin.
  • Internetpalveluiden harjoittelukurssilla opitaan hoitamaan omia asioita internetissä (esim. pankkiasiat, Kela, matkalippujen ostaminen, omat terveystiedot) sekä saadaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Vuosina 2018-20 kurssille on osallistunut noin 110 henkilöä.
  • Yhteiskuntavalmentajakoulutuksessa maahanmuuttajien kanssa tehtävästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet saavat tietoa maahanmuuttoprosessista ja kotoutumisesta sekä eväitä monikulttuurisiin kohtaamisiin ja yhdistyksemme vapaaehtoistehtäviin.

Hankkeessa on järjestetty myös mm. Puhutaan elämästä -keskusteluiltoja, joissa eri kulttuureista tulevat voivat kohdata yhteisen aiheen äärellä, sekä Toiminnallista suomea -kesäryhmiä, joissa suomen kieltä harjoitellaan vuorovaikutuksen ja tekemisen avulla.

Hankkeen asiakkaat kertovat saaneensa apua monenlaisissa käytännön asioissa sekä asioiden hoitamisen ja suomen kielen oppimisessa. Hanke on myös tukenut joidenkin asiakkaiden henkistä hyvinvointia. Yksi asiakas kommentoi hankkeen toimintaa näin: ”Mä tulen, koska on iloisia ihmisiä täällä ja kun kysyy, täällä vastaa ja auttaa.”

Hankkeen työntekijöiden lisäksi yksilöohjausta ja internetpalveluiden opastusta antavat myös vapaaehtoiset. Heille vapaaehtoistyö on antanut esimerkiksi onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia, kun on voinut vaikka auttaa jotakuta löytämään työn, sekä tietoa toisista kulttuureista ja uusia ystäviä. Kuten yksi vapaaehtoinen kuvasi: ”Siinä kyllä myös tutustuu ja pääsee puhumaan tällasista kulttuuriasioista ja ihan sen toiminnan ulkopuolisista jutuista myös.”

Hankkeen työntekijät

Projektipäällikkö Riitta Saastamoinen 050 439 8135 riitta.saastamoinen@paremminyhdessa.org
Projektityöntekijä Jutta Kritz 050 411 7010 jutta.kritz@paremminyhdessa.org

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Veikkauksen logo.